Tác giả Lưu Lãng Đích Cáp Mô

12 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Tiên Hồ

Tiên Hiệp

Chương 324

311 lượt đọc

15 giờ trước

Tiên Hồ

Tiên Hiệp

Chương 301

266 lượt đọc

3 tuần trước

Ác Ma Đảo

Huyền Huyễn

Chương 530

138 lượt đọc

3 tháng trước

Võ Trích Tiên

Tiên Hiệp

Chương 434

125 lượt đọc

3 tháng trước

Phần Thiên

Tiên Hiệp

Chương 2

109 lượt đọc

1 năm trước

Xích Thành

Tiên Hiệp

Chương 942

2,043 lượt đọc

1 năm trước

Nhất Kiếm Phi Tiên

Tiên Hiệp

Chương 450

1,203 lượt đọc

1 năm trước

Toàn Chức Võ Thần

Tiên Hiệp

Chương 215

591 lượt đọc

1 năm trước

Nhất Kiếm Trảm Phá Cửu Trùng Thiên

Tiên Hiệp

Chương 139

573 lượt đọc

1 năm trước

Vọng Cổ Thần Thoại: Thục Sơn Dị Văn Lục

Tiên Hiệp

Chương 4

204 lượt đọc

1 năm trước

Long Thần Quyết

Huyền Huyễn

Chương 23

243 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Đại Viên Vương- Sưu tầm

Huyền Huyễn

Chương 33

252 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT