Tác giả Mạc Mặc

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Nhân Đạo Đại Thánh

Huyền Huyễn

Chương 723

19,994 lượt đọc

15 giờ trước

Vũ Luyện Điên Phong

Huyền Huyễn

Chương 5972

1,374,120 lượt đọc

4 tháng trước

Vũ Luyện Điên Phong

Huyền Huyễn

Chương 6003

12,026 lượt đọc

7 tháng trước

Đại Đạo Vô Cực

Huyền Huyễn

Chương 1

756 lượt đọc

8 tháng trước

[Dịch] Vô Thường (Đường Môn Cao Thủ Tại Dị Thế)

Huyền Huyễn

Chương 1240

37,194 lượt đọc

10 tháng trước

[Dịch] Vũ Luyện Điên Phong

Huyền Huyễn

Chương 630

7,854 lượt đọc

11 tháng trước

Đường Môn cao thủ tại dị thế

Huyền Huyễn

Chương 886

5,988 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT