Tác giả Mặc Thủ Bạch

4 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Bắt Đầu Liền Giết Tào Tháo

Lịch Sử

Chương 609

959 lượt đọc

1 ngày trước

Ngã Thị Nhất Cá Nguyên Thủy Nhân

Lịch Sử

Chương 1327

1,230 lượt đọc

5 tháng trước

Ta Là Một Cái Người Nguyên Thủy

Lịch Sử

Chương 1327

354 lượt đọc

5 tháng trước

Ngã Thị Nhất Cá Nguyên Thủy Nhân (Ta là người nguyên thủy)

Lịch Sử

Chương 1327

10,733 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT