Tác giả Mr Giai Nam

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ma Đạo Cự Bá Hệ Thống

Võ Hiệp

Chương 152

64 lượt đọc

1 tháng trước

Marvel Đoạt Mệnh Trò Chơi

Đồng Nhân

Chương 388

132 lượt đọc

1 năm trước

Yêu Nghiệt Quật Khởi Lục

Đồng Nhân

Chương 196

144 lượt đọc

1 năm trước

Chư Thiên Võ Tu Quần

Huyền Huyễn

Chương 221

964 lượt đọc

2 năm trước

Ma Đạo Cự Phách Hệ Thống

Võ Hiệp

Chương 152

687 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT