Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị

21 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Khoa Huyễn

Chương 271

2,156 lượt đọc

1 giờ trước

Thương Nguyên Đồ

Huyền Huyễn

Chương 766

34,412 lượt đọc

9 tháng trước

Phi Kiếm Vấn Đạo

Tiên Hiệp

Chương 739

410 lượt đọc

9 tháng trước

[Dịch] Thốn Mang - Tàng Thư Viện

Tiên Hiệp

Chương 444

331 lượt đọc

9 tháng trước

Thương Nguyên Đồ

Tiên Hiệp

Chương 765

227 lượt đọc

9 tháng trước

Bàn Long

Huyền Huyễn

Chương 806

420 lượt đọc

10 tháng trước

[Dịch] Tinh Phong Truyền Thuyết - Tàng Thư Viện

Tiên Hiệp

Chương 255

824 lượt đọc

10 tháng trước

[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không - Tàng Thư Viện

Khoa Huyễn

Chương 1481

6,978 lượt đọc

10 tháng trước

Mãng Hoang Kỷ

Tiên Hiệp

Chương 1830

29,998 lượt đọc

10 tháng trước

[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không

Khoa Huyễn

Chương 1481

35,194 lượt đọc

10 tháng trước

Mãng Hoang Kỷ

Tiên Hiệp

Chương 1452

9,170 lượt đọc

1 năm trước

Tuyết Ưng Lãnh Chúa

Huyền Huyễn

Chương 1392

6,222 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thốn Mang

Tiên Hiệp

Chương 444

4,783 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tuyết Ưng Lãnh Chúa

Huyền Huyễn

Chương 1896

7,182 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tinh Phong Truyền Thuyết

Tiên Hiệp

Chương 255

3,504 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Mãng Hoang Kỷ

Tiên Hiệp

Chương 79

1,763 lượt đọc

1 năm trước

Phi Kiếm Vấn Đạo

Tiên Hiệp

Chương 740

16,826 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Phi Kiếm Vấn Đạo - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 257

3,162 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Bàn Long

Kỳ Huyễn

Chương 810

7,410 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Lãnh Chúa Tuyết Ưng

Huyền Huyễn

Chương 23

996 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT