Tác giả Nghịch Thương Thiên

9 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Cái Thế

Huyền Huyễn

Chương 1638

12,671 lượt đọc

6 giờ trước

Linh Vực

Huyền Huyễn

Chương 1846

2,541 lượt đọc

1 năm trước

Vạn Vực Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 1824

17,932 lượt đọc

1 năm trước

Sát Thần

Huyền Huyễn

Chương 1616

5,146 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Đại Ma Vương

Kỳ Huyễn

Chương 640

3,099 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Sát Thần

Huyền Huyễn

Chương 364

4,415 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Vạn Vực Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 20

376 lượt đọc

1 năm trước

Linh Vực

Huyền Huyễn

Chương 2105

15,015 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Linh Vực

Huyền Huyễn

Chương 34

629 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT