Tác giả Nghịch Thương Thiên

9 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cái Thế

Huyền Huyễn

Chương 2190

16,582 lượt đọc

2 tuần trước

Linh Vực

Huyền Huyễn

Chương 1846

3,668 lượt đọc

2 năm trước

Vạn Vực Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 1824

28,579 lượt đọc

2 năm trước

Sát Thần

Huyền Huyễn

Chương 1616

6,415 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Đại Ma Vương

Kỳ Huyễn

Chương 640

3,697 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Sát Thần

Huyền Huyễn

Chương 364

6,366 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Vạn Vực Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 20

513 lượt đọc

2 năm trước

Linh Vực

Huyền Huyễn

Chương 2105

19,524 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Linh Vực

Huyền Huyễn

Chương 34

834 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT