Tác giả Ngọa Ngưu Chân Nhân

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh

Đô Thị

Chương 1646

1,026 lượt đọc

2 tuần trước

Người Địa Cầu Thực Tế Quá Hung Mãnh (Địa Cầu Nhân Thực Tại Thái Hung Mãnh Liễu)

Khoa Huyễn

Chương 1200

1,295 lượt đọc

7 tháng trước

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Khoa Huyễn

Chương 3511

70,542 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tu Chân Tứ Vạn Niên

Khoa Huyễn

Chương 260

2,056 lượt đọc

2 năm trước

Linh Khí Bức Nhân

Khoa Huyễn

Chương 1035

4,301 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Linh Khí Bức Nhân

Khoa Huyễn

Chương 227

2,238 lượt đọc

2 năm trước

Linh Khí Bức Nhân

Tu Chân • Khoa Huyễn

Chương 308

3,144 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT