Tác giả Nhâm Ngã Tiếu

15 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Hồn Chủ

Tiên Hiệp

Chương 234

91 lượt đọc

1 tuần trước

Ngã Năng Khán Đáo Ẩn Tàng Cơ Duyên

Du Hí

Chương 443

42 lượt đọc

1 tuần trước

Ta Có Thể Nhìn Thấy Ẩn Tàng Cơ Duyên (Ngã Năng Khán Đáo Ẩn Tàng Cơ Duyên)

Tiên Hiệp

Chương 443

506 lượt đọc

3 tuần trước

Hồn Chủ

Tiên Hiệp

Chương 110

57 lượt đọc

1 tháng trước

Đỉnh Cấp Khí Vận, Tiễu Tiễu Tu Luyện Thiên Niên

Tiên Hiệp

Chương 1193

3,514 lượt đọc

2 tháng trước

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Tiên Hiệp

Chương 1193

14,702 lượt đọc

2 tháng trước

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Tiên Hiệp

Chương 1903

543 lượt đọc

1 năm trước

Ta Có Vô Số Thần Kiếm

Tiên Hiệp

Chương 1079

3,213 lượt đọc

1 năm trước

Ta Có Thể Thấy Ẩn Tàng Cơ Duyên

Tiên Hiệp

Chương 441

488 lượt đọc

1 năm trước

Vạn Yêu Đế Chủ

Tiên Hiệp

Chương 919

509 lượt đọc

1 năm trước

Sinh Tồn Sân Thi Đấu

Huyền Huyễn

Chương 491

212 lượt đọc

1 năm trước

Sinh Tồn Cạnh Kỹ Trường

Huyền Huyễn

Chương 482

2,930 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Hữu Vô Số Thần Kiếm

Tiên Hiệp

Chương 1079

3,647 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Huyền Huyễn

Chương 2381

32,533 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Vạn Yêu Đế Chủ

Huyền Huyễn

Chương 25

905 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT