Tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương

16 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Lão Nạp Phải Hoàn Tục Bộ 2

Đô Thị

Chương 108

102 lượt đọc

12 giờ trước

Tây Du Chi Tây Thiên Đưa Tang Đoàn

Tiên Hiệp

Chương 441

178 lượt đọc

5 tháng trước

Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Đô Thị

Chương 1509

745 lượt đọc

5 tháng trước

Vạn Giới Live Stream chi Đại Thổ Hào

Đô Thị

Chương 889

222 lượt đọc

5 tháng trước

Đại Ma Vương Không Hợp Cách

Tiên Hiệp

Chương 613

604 lượt đọc

5 tháng trước

Tam Giới Cục Cải Tạo Lao Động

Tiên Hiệp

Chương 551

83 lượt đọc

6 tháng trước

Ta Đem Địa Cầu Chơi Phế Đi

Đô Thị

Chương 178

78 lượt đọc

6 tháng trước

Cuồng Tại Sơn Hải Kinh

Tiên Hiệp

Chương 48

198 lượt đọc

6 tháng trước

Tây Du Chi Tây Thiên Tống Táng Đoàn

Tiên Hiệp

Chương 120

789 lượt đọc

10 tháng trước

Đô Thị Tiên Linh

Tiên Hiệp

Chương 120

767 lượt đọc

10 tháng trước

Lão Nạp Yếu Hoàn Tục

Đô Thị

Chương 1514

16,806 lượt đọc

1 năm trước

Thố Tử Tất Tu Tử (Thỏ nhất định phải chết)

Tiên Hiệp

Chương 812

5,427 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Lão Nạp Yếu Hoàn Tục

Đô Thị

Chương 10

285 lượt đọc

1 năm trước

Bất Hợp Cách Đích Đại Ma Vương

Tiên Hiệp

Chương 613

2,929 lượt đọc

1 năm trước

Tòng Dưỡng Yêu Quái Khai Thủy

Huyền Huyễn

Chương 119

1,664 lượt đọc

1 năm trước

Tam Giới Lao Cải Cục (Tam giới cục lao động cải tạo)

Tiên Hiệp

Chương 183

1,247 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT