Tác giả Nhĩ Căn

15 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tam Thốn Nhân Gian

Tiên Hiệp

Chương 1449

403,118 lượt đọc

7 tháng trước

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1314

623 lượt đọc

9 tháng trước

[Dịch] Tam Thốn Nhân Gian - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 221

12,522 lượt đọc

1 năm trước

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1318

9,358 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Cầu Ma

Huyền Huyễn

Chương 1486

14,746 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tiên Nghịch

Tiên Hiệp

Chương 2085

18,586 lượt đọc

1 năm trước

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1615

7,160 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1955

8,384 lượt đọc

1 năm trước

Cầu Ma

Tiên Hiệp

Chương 1538

7,657 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1469

13,067 lượt đọc

1 năm trước

Điền Kiều Truyện Chi Thiên Duyệt Đông Phương

Tiên Hiệp

Chương 108

1,963 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thiên Nghịch

Khoa Huyễn

Chương 16

1,334 lượt đọc

1 năm trước

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1697

12,712 lượt đọc

1 năm trước

Tam Thốn Nhân Gian

Tiên Hiệp • Huyền Huyễn

Chương 221

13,972 lượt đọc

1 năm trước

Thiên Nghịch

Khoa Huyễn

Chương 8

1,284 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT