Tác giả Như Khuynh Như Tố

13 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ta Rõ Ràng Chỉ Nghĩ Đương Áo Rồng (Ngã Minh Minh Chỉ Tưởng Đương Long Sáo)

Huyền Huyễn

Chương 94

10 lượt đọc

2 giờ trước

Ta Rõ Ràng Chỉ Muốn Làm Diễn Viên Quần Chúng

Huyền Huyễn

Chương 161

165 lượt đọc

10 giờ trước

Huyễn Linh Của Ta Quá Đáng Yêu

Huyền Huyễn

Chương 59

184 lượt đọc

4 tháng trước

Trực Tử Vô Hạn

Đồng Nhân

Chương 2391

675 lượt đọc

5 tháng trước

Kỳ Tích Triệu Hoán Sư

Đồng Nhân

Chương 2597

288 lượt đọc

5 tháng trước

Ma Vương Bất Tất Bị Đả Đảo

Kỳ Huyễn

Chương 1051

217 lượt đọc

5 tháng trước

Ma Vương Không Cần Bị Lật Đổ (Ma Vương Bất Tất Bị Đả Đảo)

Kỳ Huyễn

Chương 1051

9,688 lượt đọc

5 tháng trước

Ma Vương Không Cần Bị Đánh Ngã

Huyền Huyễn

Chương 1036

279 lượt đọc

5 tháng trước

Trực Tử Vô Hạn

Đồng Nhân

Chương 2395

7,351 lượt đọc

1 năm trước

Thiếu Nữ Đại Triệu Hoán

Đồng Nhân

Chương 1933

3,683 lượt đọc

1 năm trước

Toàn Phương Vị Huyễn Tưởng

Đồng Nhân

Chương 2205

6,769 lượt đọc

1 năm trước

Kỳ Tích Triệu Hoán Sư

Đồng Nhân

Chương 161

1,758 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Toàn Phương Vị Ảo Tưởng

Đồng Nhân

Chương 117

1,055 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT