Tác giả Nùng Mặc Kiêu Thư

3 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Từ Hogwarts Bắt Đầu Một Lần Nữa Làm Người

Đồng Nhân

Chương 208

138 lượt đọc

4 giờ trước

Từ Hokage Bắt Đầu Làm Hậu Trường Hắc Thủ

Đồng Nhân

Chương 812

524 lượt đọc

2 tháng trước

Tòng Hỏa Ảnh Khai Thủy Tố Mạc Hậu Hắc Thủ

Đồng Nhân

Chương 814

2,512 lượt đọc

2 tháng trước

Truyện HOT