Tác giả Ô Sơn Vân Vũ

11 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

[Dịch] Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Huyền Huyễn

Chương 839

113 lượt đọc

1 tháng trước

[Dịch] Huyền Thiên Tà Tôn

Huyền Huyễn

Chương 136

117 lượt đọc

1 tháng trước

Vô Địch Tiên Tôn Đô Thị Tung Hoành

Huyền Huyễn

Chương 199

33 lượt đọc

3 tháng trước

Đạo Tổ, Ta Đến Từ Địa Cầu

Huyền Huyễn

Chương 332

66 lượt đọc

3 tháng trước

Chấp Chưởng Càn Khôn

Huyền Huyễn

Chương 2281

14,304 lượt đọc

1 năm trước

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1524

5,209 lượt đọc

1 năm trước

Đạo Tổ, Ngã Lai Tự Địa Cầu

Huyền Huyễn

Chương 231

1,479 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Huyền Thiên (Huyền Thiên Tà Tôn)

Huyền Huyễn

Chương 872

3,489 lượt đọc

1 năm trước

Tiên Tôn Quy Lai

Huyền Huyễn

Chương 200

1,173 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Ngạo Thiên Cuồng Tôn - Sưu tầm

Võ Hiệp

Chương 839

3,557 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Huyền Thiên Tà Tôn - Sưu tầm

Huyền Huyễn

Chương 136

767 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT