Tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

16 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Du Hí

Chương 74

2,198 lượt đọc

6 tháng trước

Yêu Thần Ký

Huyền Huyễn

Chương 496

474 lượt đọc

1 năm trước

Yêu Thần Ký

Huyền Huyễn

Chương 496

28,732 lượt đọc

1 năm trước

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Huyền Huyễn

Chương 1010

4,515 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Huyền Huyễn

Chương 1628

11,048 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Yêu Thần Ký

Huyền Huyễn

Chương 461

3,104 lượt đọc

2 năm trước

Tinh Vũ Thần Quyết

Huyền Huyễn

Chương 335

2,872 lượt đọc

2 năm trước

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Du Hí

Chương 581

2,483 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tặc Đảm

Du Hí

Chương 458

3,023 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Chuyên Gia Luyện Cấp (Võng Du Chi Luyện Cấp Chuyên Gia)

Du Hí

Chương 53

1,241 lượt đọc

2 năm trước

Thần Văn Đạo

Huyền Huyễn

Chương 666

3,276 lượt đọc

2 năm trước

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Võng Du

Chương 463

3,340 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Thần Văn Đạo

Huyền Huyễn

Chương 29

606 lượt đọc

2 năm trước

Yêu Thần Ký

Huyền Huyễn

Chương 69

1,118 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Độc Tài Chi Kiếm

Du Hí

Chương 17

520 lượt đọc

2 năm trước

Độc Tài Chi Kiếm

Du Hí

Chương 252

2,038 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT