Tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu

10 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Kiếm Lai - Tàng Thư Viện

Tiên Hiệp

Chương 170

2,556 lượt đọc

2 ngày trước

Kiếm Đến

Tiên Hiệp

Chương 1022

2,067 lượt đọc

5 ngày trước

Kiếm Lai

Huyền Huyễn

Chương 1278

102,630 lượt đọc

6 ngày trước

Lão Tử Thị Lại Cáp Mô

Đô Thị

Chương 370

674 lượt đọc

5 tháng trước

Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Huyền Huyễn

Chương 997

5,999 lượt đọc

10 tháng trước

Lão Tử Là Cóc Ghẻ

Đô Thị

Chương 105

769 lượt đọc

10 tháng trước

Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Huyền Huyễn

Chương 151

16,167 lượt đọc

1 năm trước

Lão Tử Thị Lại Cáp Mô - Reconvert

Đô Thị

Chương 370

3,624 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Kiếm Lai

Tiên Hiệp

Chương 8

1,490 lượt đọc

1 năm trước

Đào Hoa

Tiên Hiệp

Chương 62

1,209 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT