Tác giả Phong Thanh Dương

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Huyền Huyễn

Chương 3148

5,533 lượt đọc

13 giờ trước

Thánh Long Đồ Đằng

Huyền Huyễn

Chương 1434

331 lượt đọc

5 tháng trước

Long Huyết Chiến Thần

Huyền Huyễn

Chương 3137

34,947 lượt đọc

9 tháng trước

Thôn Thiên Ký

Huyền Huyễn

Chương 1829

30,807 lượt đọc

11 tháng trước

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Huyền Huyễn

Chương 175

5,856 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Long Huyết Chiến Thần

Huyền Huyễn

Chương 390

3,367 lượt đọc

1 năm trước

Thánh Long Đồ Đằng

Huyền Huyễn

Chương 20

740 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT