Tác giả Phương Tưởng

20 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

[Dịch] Tạp Đồ - Tàng Thư Viện

Khoa Huyễn

Chương 606

370 lượt đọc

2 tháng trước

[Dịch]Tạp Đồ - Tàng Thư Viện

Khoa Huyễn

Chương 608

825 lượt đọc

2 tháng trước

[Dịch]Chiến thần bất bại - Tàng Thư Viện

Huyền Huyễn

Chương 627

139 lượt đọc

2 tháng trước

Ngũ Hành Thiên

Huyền Huyễn

Chương 715

264 lượt đọc

3 tháng trước

Ngũ Hành Thiên

Huyền Huyễn

Chương 715

15,234 lượt đọc

7 tháng trước

Ngũ Hành Thiên

Huyền Huyễn

Chương 715

12,816 lượt đọc

11 tháng trước

[Dịch] Thế Giới Tu Chân

Tiên Hiệp

Chương 908

5,847 lượt đọc

1 năm trước

Tu Chân Thế Giới

Tiên Hiệp

Chương 1282

3,010 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Chiến Thần Bất Bại

Khoa Huyễn

Chương 936

4,483 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Chiến thần bất bại

Huyền Huyễn

Chương 627

3,611 lượt đọc

1 năm trước

Bất Bại Chiến Thần

Huyền Huyễn

Chương 942

5,450 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Thế Giới Tu Chân- Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 915

3,966 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Sư Sĩ Truyền Thuyết

Khoa Huyễn

Chương 606

3,824 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Tạp Đồ

Huyền Huyễn

Chương 608

3,638 lượt đọc

1 năm trước

Long Thành

Khoa Huyễn

Chương 190

2,417 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Ngũ Hành Thiên- Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 618

5,224 lượt đọc

1 năm trước

Bất Bại Chiến Thần

Huyền Huyễn

Chương 941

7,443 lượt đọc

1 năm trước

Thế Giới Tu Chân

Tiên Hiệp

Chương 915

2,693 lượt đọc

1 năm trước

Long Thành

Khoa Huyễn

Chương 78

1,131 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tạp Đồ

Khoa Huyễn

Chương 606

4,689 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT