Tác giả Phương Tưởng

20 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Tạp Đồ - Tàng Thư Viện

Khoa Huyễn

Chương 606

559 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Tạp Đồ - Tàng Thư Viện

Khoa Huyễn

Chương 608

1,012 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Chiến thần bất bại - Tàng Thư Viện

Huyền Huyễn

Chương 627

316 lượt đọc

1 năm trước

Ngũ Hành Thiên

Huyền Huyễn

Chương 715

439 lượt đọc

1 năm trước

Ngũ Hành Thiên

Huyền Huyễn

Chương 715

19,142 lượt đọc

1 năm trước

Ngũ Hành Thiên

Huyền Huyễn

Chương 715

16,087 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thế Giới Tu Chân

Tiên Hiệp

Chương 908

7,079 lượt đọc

2 năm trước

Tu Chân Thế Giới

Tiên Hiệp

Chương 1282

3,900 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Chiến Thần Bất Bại

Khoa Huyễn

Chương 936

5,415 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Chiến thần bất bại

Huyền Huyễn

Chương 627

4,274 lượt đọc

2 năm trước

Bất Bại Chiến Thần

Huyền Huyễn

Chương 942

6,769 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Thế Giới Tu Chân- Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 915

5,068 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Sư Sĩ Truyền Thuyết

Khoa Huyễn

Chương 606

4,514 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Tạp Đồ

Huyền Huyễn

Chương 608

4,562 lượt đọc

2 năm trước

Long Thành

Khoa Huyễn

Chương 190

3,920 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch]Ngũ Hành Thiên- Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 618

5,877 lượt đọc

2 năm trước

Bất Bại Chiến Thần

Huyền Huyễn

Chương 941

9,473 lượt đọc

2 năm trước

Thế Giới Tu Chân

Tiên Hiệp

Chương 915

4,658 lượt đọc

2 năm trước

Long Thành

Khoa Huyễn

Chương 78

1,500 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Tạp Đồ

Khoa Huyễn

Chương 606

5,658 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT