Tác giả Tam Thiên Lưỡng Giác

16 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cái Thế Song Hài

Lịch Sử

Chương 279

207 lượt đọc

1 tháng trước

Cái Thế Song Hài

Võ Hiệp

Chương 276

5,780 lượt đọc

2 tháng trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Hãi (Kinh Tủng Lạc Viên) - Sưu Tầm

Du Hí

Chương 80

314 lượt đọc

5 tháng trước

Kinh Tủng Lạc Viên

Du Hí

Chương 1217

15,808 lượt đọc

7 tháng trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng - Tàng Thư Viện

Du Hí

Chương 131

2,085 lượt đọc

9 tháng trước

[Dịch] Phiến Tội - Tàng Thư Viện

Khoa Huyễn

Chương 353

3,714 lượt đọc

9 tháng trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Tủng Lạc Viên) - Tàng Thư Viện

Du Hí

Chương 14

708 lượt đọc

9 tháng trước

[Dịch] Quỷ Hô Bắt Quỷ - Tàng Thư Viện

Linh Dị

Chương 320

3,748 lượt đọc

9 tháng trước

[Dịch] Phiến Tội

Khoa Huyễn

Chương 353

8,446 lượt đọc

1 năm trước

Trụ Lâm

Khoa Huyễn

Chương 253

4,344 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng

Du Hí

Chương 131

2,305 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Hãi (Kinh Tủng Lạc Viên)

Du Hí

Chương 80

1,351 lượt đọc

1 năm trước

Thú Hồn Giả Chi Quỷ Hảm Trảo Quỷ

Linh Dị

Chương 475

5,998 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Quỷ Hô Bắt Quỷ

Huyền Huyễn

Chương 320

3,750 lượt đọc

1 năm trước

Phiến Tội - Reconvert

Khoa Huyễn

Chương 95

1,907 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Tủng Lạc Viên) - Sưu Tầm

Du Hí

Chương 190

2,096 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT