Tác giả Tân Phong

29 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ta Một Người Ném Lăn Tận Thế

Huyền Huyễn

Chương 59

32 lượt đọc

23 giờ trước

Hoành Thôi Đương Thế

Huyền Huyễn

Chương 128

4 lượt đọc

2 ngày trước

Ngã Dụng Thân Thể Phong Ma Thần

Khoa Huyễn

Chương 47

56 lượt đọc

4 ngày trước

Một Mình Ta Chém Hết Tận Thế (Ngã Nhất Cá Nhân Khảm Phiên Mạt Thế)

Huyền Huyễn

Chương 30

12 lượt đọc

2 tuần trước

Ta Dùng Thân Thể Phong Ma Thần

Khoa Huyễn

Chương 47

41 lượt đọc

3 tuần trước

Hoành Thôi Đương Thế (Đẩy Ngang Đương Thời)

Huyền Huyễn

Chương 128

82 lượt đọc

3 tuần trước

Nhanh Ẩn Cư Thành Thánh, Nhận Uy Hiếp Cẩu Thả Không Được

Huyền Huyễn

Chương 122

125 lượt đọc

3 tuần trước

Bị Tấu Tựu Năng Biến Cường

Huyền Huyễn

Chương 216

232 lượt đọc

1 tháng trước

Bị Đánh Liền Có Thể Mạnh Lên (Bị Tấu Tựu Năng Biến Cường)

Huyền Huyễn

Chương 216

295 lượt đọc

1 tháng trước

Bị Đánh Liền Có Thể Mạnh Lên

Huyền Huyễn

Chương 235

990 lượt đọc

3 tháng trước

Ngã Tu Luyện Võ Học Năng Bạo Kích

Huyền Huyễn

Chương 370

860 lượt đọc

7 tháng trước

Ta Tu Luyện Võ Học Có Thể Bạo Kích

Huyền Huyễn

Chương 369

905 lượt đọc

8 tháng trước

Nhân Sinh Hung Hãn

Đô Thị

Chương 1239

550 lượt đọc

9 tháng trước

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Huyền Huyễn

Chương 1163

1,732 lượt đọc

10 tháng trước

Tòng Tinh Thần Bệnh Viện Tẩu Xuất Đích Cường Giả

Huyền Huyễn

Chương 674

1,898 lượt đọc

10 tháng trước

Tối Cường Hệ Thống

Huyền Huyễn

Chương 1159

644 lượt đọc

10 tháng trước

Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

Huyền Huyễn

Chương 661

1,755 lượt đọc

10 tháng trước

Từ Bệnh Viện Tâm Thần Đi Ra Cường Giả

Huyền Huyễn

Chương 674

733 lượt đọc

10 tháng trước

Một Không Xem Chừng Liền Vô Địch Rồi

Huyền Huyễn

Chương 609

951 lượt đọc

10 tháng trước

Ta tu luyện võ học có thể bạo kích(Ngã tu luyện võ học năng bạo kích)

Huyền Huyễn

Chương 27

663 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT