Tác giả Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết

7 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Khoa Huyễn

Chương 41

97 lượt đọc

2 tháng trước

Tu Chân Liêu Thiên Quần

Đô Thị

Chương 3178

232,918 lượt đọc

4 tháng trước

Vạn Giới Điểm Danh Sách

Đô Thị

Chương 302

4,764 lượt đọc

5 tháng trước

[Dịch] Tu Chân Liêu Thiên Quần

Đô Thị

Chương 994

15,397 lượt đọc

8 tháng trước

[Dịch] Tu Chân Liêu Thiên Quần - Sưu tầm

Đô Thị

Chương 996

12,445 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Cực Phẩm Vú Em (Dị Giới Chi Cực Phẩm Nãi Ba)

Kỳ Huyễn

Chương 479

7,041 lượt đọc

1 năm trước

Phiên Thiên

Khoa Huyễn

Chương 171

2,358 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT