Tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu

12 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Vạn Tướng Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 285

1,921 lượt đọc

2 giờ trước

Vạn Tướng Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 283

794 lượt đọc

10 giờ trước

Đại Chúa Tể

Huyền Huyễn

Chương 1566

158 lượt đọc

2 tháng trước

Nguyên Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1503

255 lượt đọc

2 tháng trước

Đại Chúa Tể Tiền Truyện

Tiên Hiệp

Chương 52

377 lượt đọc

3 tháng trước

Nguyên Tôn

Huyền Huyễn

Chương 1498

43,484 lượt đọc

4 tháng trước

[Dịch] Vũ Động Càn Khôn

Huyền Huyễn

Chương 1307

7,438 lượt đọc

5 tháng trước

[Dịch] Đấu Phá Thương Khung

Huyền Huyễn

Chương 1640

33,427 lượt đọc

9 tháng trước

Đại Chúa Tể

Huyền Huyễn

Chương 1570

5,080 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Đại Chúa Tể

Huyền Huyễn

Chương 1553

5,170 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Nguyên Tôn

Huyền Huyễn

Chương 750

7,970 lượt đọc

1 năm trước

Vũ Động Càn Khôn

Huyền Huyễn

Chương 1314

3,105 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT