Tác giả Thính Nhật

7 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Thuật Sư Thủ Sách (Thuật Sư Sổ Tay)

Kỳ Huyễn

Chương 342

232 lượt đọc

3 giờ trước

Thuật Sư Sổ Tay

Kỳ Ảo

Chương 341

299 lượt đọc

11 giờ trước

Nhĩ Hữu Chủng Tựu Sát Liễu Ngã

Khoa Huyễn

Chương 561

544 lượt đọc

1 ngày trước

Tiểu Thế Giới Này Khoái Hoạt Vô Cùng (Tiểu Thế Giới Kỳ Nhạc Vô Cùng)

Khoa Huyễn

Chương 880

191 lượt đọc

3 ngày trước

Ngươi Có Gan Liền Giết Ta

Khoa Huyễn

Chương 70

66 lượt đọc

3 tháng trước

Vi Úy Lam Trừng Tịnh Thế Giới (Vì Thế Giới Trong Vắt Xanh Thẳm)

Đô Thị

Chương 138

951 lượt đọc

1 năm trước

Tiểu Thế Giới Kỳ Lạc Vô Cùng

Khoa Huyễn

Chương 215

1,586 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT