Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm

23 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Rút Kiếm Chính Là Chân Lý

Huyền Huyễn

Chương 206

288 lượt đọc

3 giờ trước

Bạt Kiếm Tựu Thị Chân Lý

Huyền Huyễn

Chương 191

279 lượt đọc

3 ngày trước

Hoàng Hoàng Thiên Đạo Vô Thượng Kiếm Tông

Huyền Huyễn

Chương 480

916 lượt đọc

1 tháng trước

Kiếm Tiên Tam Thiên Vạn

Huyền Huyễn

Chương 659

43 lượt đọc

2 tháng trước

Hỗn Nguyên Kiếm Đế

Huyền Huyễn

Chương 994

186 lượt đọc

2 tháng trước

Chỉ Xích Chi Gian Nhân Tận Địch Quốc

Huyền Huyễn

Chương 1178

201 lượt đọc

3 tháng trước

Trong Hạch Bạo Đi Ra Cường Giả

Huyền Huyễn

Chương 1042

115 lượt đọc

3 tháng trước

Thần Đạo Đan Đế

Huyền Huyễn

Chương 1

35 lượt đọc

3 tháng trước

Huy Hoàng Thiên Đạo Vô Thượng Kiếm Tông

Huyền Huyễn

Chương 110

108 lượt đọc

3 tháng trước

Kiếm Tiên Tam Thiên Vạn

Huyền Huyễn

Chương 661

2,688 lượt đọc

7 tháng trước

Chỉ Xích Chi Gian Nhân Tận Địch Quốc

Huyền Huyễn

Chương 1182

7,775 lượt đọc

1 năm trước

Hạch Bạo Trung Tẩu Xuất Đích Cường Giả

Huyền Huyễn

Chương 1042

6,031 lượt đọc

1 năm trước

Hỗn Nguyên Kiếm Đế

Huyền Huyễn

Chương 978

2,249 lượt đọc

1 năm trước

Thiên Tru Đạo Diệt

Huyền Huyễn

Chương 902

8,083 lượt đọc

1 năm trước

Thí Thiên Kiếm Tiên

Huyền Huyễn

Chương 857

6,896 lượt đọc

1 năm trước

Kiếm Chủ Thương Khung

Huyền Huyễn

Chương 890

2,458 lượt đọc

1 năm trước

Túng Kiếm Thiên Hạ

Huyền Huyễn

Chương 614

5,749 lượt đọc

1 năm trước

Kiếm Đạo Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 474

1,277 lượt đọc

1 năm trước

Nhất Kiếm Lăng Trần

Tiên Hiệp

Chương 599

2,128 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Cầu Bại

Huyền Huyễn

Chương 92

1,779 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT