Tác giả Tiêu Đỉnh

19 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thiên Ảnh

Tiên Hiệp

Chương 720

4,215 lượt đọc

10 tháng trước

Lục Tích Chi Đại Hoang Tế

Tiên Hiệp

Chương 75

217 lượt đọc

10 tháng trước

Tru Tiên 2

Tiên Hiệp

Chương 209

2,099 lượt đọc

1 năm trước

Tru Tiên Tiền Truyện: Man Hoang Hành

Tiên Hiệp

Chương 17

908 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Lục Tiên

Tiên Hiệp

Chương 866

7,096 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tru Tiên Tiền Truyện

Tiên Hiệp

Chương 2

357 lượt đọc

1 năm trước

Tru tiên 2 Luân hồi

Tiên Hiệp

Chương 136

3,884 lượt đọc

1 năm trước

Lục Tiên

Tiên Hiệp

Chương 833

6,662 lượt đọc

1 năm trước

Thiên Ảnh

Tiên Hiệp

Chương 631

8,504 lượt đọc

1 năm trước

Lục Tích Chi Đại Hoang Tế

Tiên Hiệp

Chương 10

544 lượt đọc

1 năm trước

Lục Tiên

Tiên Hiệp

Chương 869

11,554 lượt đọc

1 năm trước

Thiên Ảnh

Tiên Hiệp

Chương 126

2,467 lượt đọc

1 năm trước

Tru Tiên 2

Tiên Hiệp

Chương 124

4,234 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tru Tiên

Tiên Hiệp

Chương 258

2,636 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Luân Hồi

Tiên Hiệp

Chương 128

1,729 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tru Tiên 2

Tiên Hiệp

Chương 132

3,964 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thiên Ảnh

Tiên Hiệp

Chương 126

3,509 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Man Hoang Hành

Tiên Hiệp

Chương 77

1,538 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tru Tiên: Luân Hồi

Tiên Hiệp

Chương 116

3,126 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT