Tác giả Tịnh Vô Ngân

11 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Căn Cứ Số 7

Khoa Huyễn

Chương 147

79 lượt đọc

2 giờ trước

Căn Cứ Số 7 (7 Hào Cơ Địa)

Khoa Huyễn

Chương 144

53 lượt đọc

15 giờ trước

Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 1900

25,679 lượt đọc

1 ngày trước

Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 2973

4,715 lượt đọc

2 tháng trước

Tuyệt Thế Vũ Thần

Huyền Huyễn

Chương 2496

1,068,635 lượt đọc

11 tháng trước

Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 2049

2,925 lượt đọc

11 tháng trước

Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 2050

203,242 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 550

8,901 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 3

687 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tuyệt Thế Vũ Thần

Huyền Huyễn

Chương 760

13,190 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Nghịch Thiên Kỹ

Huyền Huyễn

Chương 99

4,593 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT