Tác giả Tịnh Vô Ngân

9 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 2970

4,541 lượt đọc

1 tuần trước

Tuyệt Thế Vũ Thần

Huyền Huyễn

Chương 2496

1,044,674 lượt đọc

5 tháng trước

Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 2049

2,767 lượt đọc

5 tháng trước

Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 2050

196,876 lượt đọc

7 tháng trước

[Dịch] Thái Cổ Thần Vương

Huyền Huyễn

Chương 550

8,497 lượt đọc

1 năm trước

Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 1629

23,569 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Phục Thiên Thị

Huyền Huyễn

Chương 3

585 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tuyệt Thế Vũ Thần

Huyền Huyễn

Chương 760

12,615 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Nghịch Thiên Kỹ

Huyền Huyễn

Chương 99

4,399 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT