Tác giả Trư Tam Bất

5 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cơ Nhân Đại Thời Đại

Huyền Huyễn

Chương 1144

2,597 lượt đọc

14 giờ trước

Tạo Hóa Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 3430

1,237 lượt đọc

9 tháng trước

Gen Đại Thời Đại

Huyền Huyễn

Chương 391

321 lượt đọc

10 tháng trước

Tạo Hóa Chi Vương

Huyền Huyễn

Chương 3438

762,753 lượt đọc

10 tháng trước

Chưởng Ngự Tinh Thần

Huyền Huyễn

Chương 588

5,062 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT