Tác giả Vong Ngữ

23 truyện
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp

Chương 2081

3,976 lượt đọc

3 tuần trước

Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp

Chương 2022

18,973 lượt đọc

3 tuần trước

Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1726

10,139 lượt đọc

5 tháng trước

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1395

827 lượt đọc

1 năm trước

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1111

1,425 lượt đọc

1 năm trước

Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung

Tiên Hiệp

Chương 80

433 lượt đọc

1 năm trước

Luyện Kiếm

Tiên Hiệp

Chương 3

345 lượt đọc

1 năm trước

Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp • Huyền Huyễn

Chương 103

6,273 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Tiên Hiệp

Chương 2466

15,650 lượt đọc

1 năm trước

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1394

11,803 lượt đọc

1 năm trước

Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (PNTT 2)

Tiên Hiệp

Chương 1395

32,324 lượt đọc

2 năm trước

Ma Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1554

11,231 lượt đọc

2 năm trước

Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung

Tiên Hiệp

Chương 79

2,120 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1598

6,522 lượt đọc

2 năm trước

[Dịch] Ma Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1405

6,206 lượt đọc

2 năm trước

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1110

5,270 lượt đọc

2 năm trước

Phàm Nhân Tu Tiên

Tiên Hiệp

Chương 2448

24,461 lượt đọc

2 năm trước

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1601

35,117 lượt đọc

2 năm trước

Ma Thiên Ký

Tiên Hiệp • Huyền Ảo

Chương 1553

16,494 lượt đọc

2 năm trước

Ma Thiên Tiền Truyện

Tiên Hiệp

Chương 32

1,562 lượt đọc

2 năm trước

Truyện HOT