Tác giả Vong Ngữ

22 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1433

1,013 lượt đọc

3 giờ trước

Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp

Chương 1431

12,031 lượt đọc

1 ngày trước

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1395

274 lượt đọc

2 tháng trước

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1111

912 lượt đọc

3 tháng trước

Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung

Tiên Hiệp

Chương 80

213 lượt đọc

3 tháng trước

Luyện Kiếm

Tiên Hiệp

Chương 3

96 lượt đọc

3 tháng trước

Đại Mộng Chủ

Tiên Hiệp • Huyền Huyễn

Chương 103

5,448 lượt đọc

3 tháng trước

[Dịch] Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Tiên Hiệp

Chương 2466

12,039 lượt đọc

3 tháng trước

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1394

8,543 lượt đọc

5 tháng trước

Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (PNTT 2)

Tiên Hiệp

Chương 1395

24,664 lượt đọc

1 năm trước

Ma Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1554

8,186 lượt đọc

1 năm trước

Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung

Tiên Hiệp

Chương 79

1,696 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1598

5,489 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Ma Thiên Ký

Tiên Hiệp

Chương 1405

5,292 lượt đọc

1 năm trước

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1110

3,410 lượt đọc

1 năm trước

Phàm Nhân Tu Tiên

Tiên Hiệp

Chương 2448

18,774 lượt đọc

1 năm trước

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Chương 1601

28,062 lượt đọc

1 năm trước

Ma Thiên Ký

Tiên Hiệp • Huyền Ảo

Chương 1553

12,537 lượt đọc

1 năm trước

Ma Thiên Tiền Truyện

Tiên Hiệp

Chương 32

1,215 lượt đọc

1 năm trước

Luyện Kiếm

Tiên Hiệp

Chương 3

342 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT