Tác giả Yên Vũ Giang Nam

12 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Thiên A Giáng Lâm

Khoa Huyễn

Chương 1089

10,621 lượt đọc

3 ngày trước

Lục Tích Chi Mộng Vực Không Thành

Khoa Huyễn

Chương 82

40 lượt đọc

3 tháng trước

Tội Ác Chi Thành

Kỳ Huyễn

Chương 1506

9,900 lượt đọc

1 năm trước

Vĩnh Dạ Quân Vương

Kỳ Huyễn

Chương 1514

10,641 lượt đọc

1 năm trước

Đạo Duyên Phù Đồ

Huyền Huyễn

Chương 110

2,229 lượt đọc

1 năm trước

Tội Ác Chi Thành [Re-convert]

Kỳ Huyễn

Chương 1161

9,184 lượt đọc

1 năm trước

Vĩnh Dạ Chi Đế Quốc Song Bích

Lịch Sử

Chương 15

506 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Vĩnh Dạ Quân Vương

Kỳ Huyễn

Chương 19

423 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch]Trần Duyên- Sưu tầm

Tiên Hiệp

Chương 518

5,516 lượt đọc

1 năm trước

Tiết Độc

Kỳ Huyễn

Chương 360

4,440 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tòa Thành Tội Ác (Tội Ác Chi Thành)

Huyền Huyễn

Chương 247

3,737 lượt đọc

1 năm trước

Lục Tích Chi Mộng Vực Không Thành

Huyền Huyễn

Chương 83

1,389 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT