Tác giả Zhttty

16 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Hồng Hoang Lịch

Huyền Huyễn

Chương 1293

418 lượt đọc

4 giờ trước

Hồng Hoang Lịch

Kỳ Huyễn

Chương 1300

14,876 lượt đọc

13 giờ trước

Bắt Đầu Giết Chóc

Huyền Nghi

Chương 345

277 lượt đọc

5 tháng trước

Vô Hạn Thự Quang

Khoa Huyễn

Chương 559

3,439 lượt đọc

1 năm trước

Hiệp Hành Thiên Hạ

Võ Hiệp

Chương 1087

6,908 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Đại Vũ Trụ Thời Đại

Khoa Huyễn

Chương 150

2,304 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Tử Vong Khai Đoan

Khoa Huyễn

Chương 94

1,849 lượt đọc

1 năm trước

Đại Vũ Trụ Thời Đại

Khoa Huyễn

Chương 421

4,598 lượt đọc

1 năm trước

Vô Hạn Thự Quang

Khoa Huyễn • Vô Hạn Lưu

Chương 558

8,579 lượt đọc

1 năm trước

Tử Vong Khai Đoan

Huyền Huyễn • Khoa Huyễn

Chương 202

2,488 lượt đọc

1 năm trước

Vô Hạn Tương Lai

Khoa Huyễn

Chương 72

1,453 lượt đọc

1 năm trước

Đại Vũ Trụ Thời Đại

Mạt Thế • Khoa Huyễn

Chương 53

1,313 lượt đọc

1 năm trước

Lịch Hồng Hoang

Xuyên Không • Huyền Huyễn • Khoa Huyễn • Tu Chân Văn Minh • Vô Hạn Lưu

Chương 43

1,715 lượt đọc

1 năm trước

Hiệp Hành Thiên Hạ

Xuyên Không • Võ Hiệp • Võng Du

Chương 34

1,681 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Vô Hạn Thự Quang

Khoa Huyễn

Chương 241

3,802 lượt đọc

1 năm trước

[Dịch] Hiệp Hành Thiên Hạ

Võ Hiệp

Chương 15

632 lượt đọc

1 năm trước

Truyện HOT