Truyện dịch

3231 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Binh Pháp Tôn Tử

Tôn Tử Quân Sự

Chương 18

735 lượt đọc
9 tháng trước

[Dịch] Bình Tĩnh Đừng Nóng (Ổn Trụ Biệt Lãng)

Khiêu Vũ Đô Thị

Chương 8

198 lượt đọc
9 tháng trước

[Dịch] Nhận Thầu Đại Minh (Thừa Bao Đại Minh)

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 3

193 lượt đọc
9 tháng trước

[Dịch] Chồng Tôi Là Quỷ (Ngã Đích Lão Công Thị Quỷ Vật)

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu Linh Dị

Chương 142

236 lượt đọc
9 tháng trước

[Dịch] Ta Làm Hòa Thượng Ở Tokyo (Ngã Tại Đông Kinh Đương Hòa Thượng)

Thế Mạt Cáp Giả Đô Thị

Chương 53

389 lượt đọc
9 tháng trước

[Dịch] Đại Sư Huynh Bình Thường Méo Có Gì Hot (Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh)

Hắc Dạ Di Thiên Tiên Hiệp

Chương 47

304 lượt đọc
9 tháng trước

[Dịch] Tu La Vũ Thần

Thiện Lương Mật Phong Huyền Huyễn

Chương 429

2,789 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Cảnh Lộ Quan Đồ

Thần Đăng Đô Thị

Chương 1392

1,867 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Siêu Cấp Tội Phạm (Siêu Cấp Chiến Sĩ Hệ Thống)

Oai Đảo Khoa Huyễn

Chương 456

3,206 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Tam Quốc Cơ Mật

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 9

378 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Đô Thị Tàng Kiều

Tam Dương Trư Trư Đô Thị

Chương 2058

8,047 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Sưu tầm

Vệ Sơ Lãng Lịch Sử

Chương 2413

3,603 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Chấp Chưởng Thần Quyền

Phục Túy Đô Thị

Chương 1207

4,441 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - Sưu tầm

Vân Cập Tiên Hiệp

Chương 1206

1,806 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Bất Hủ Kiếm Thần

Tuyết Mãn Cung Đao Tiên Hiệp

Chương 2070

14,709 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Thư Kiếm Trường An

Hắn Từng Là Thiếu Niên Huyền Huyễn

Chương 745

1,913 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ô Sơn Vân Vũ Huyền Huyễn

Chương 839

362 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Huyền Thiên Tà Tôn

Ô Sơn Vân Vũ Huyền Huyễn

Chương 136

297 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Song Kiếm - Tàng Thư Viện

Hà Tả Du Hí

Chương 287

1,039 lượt đọc
11 tháng trước

Ta Không Thành Tiên

Thời Kính Tiên Hiệp Huyền Huyễn

Chương 280

512 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT