Truyện dịch

3228 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch]Thiếp Thân Đặc Công- Sưu tầm

Lương Thất Thiếu Đô Thị

Chương 1853

30,928 lượt đọc
11 tháng trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân Tiên Hiệp

Chương 301

11,965 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch]Triệu Hoán Sư Khuynh Thành - Sưu tầm

Vô Ý Bảo Bảo Huyền Huyễn

Chương 338

1,918 lượt đọc
11 tháng trước

Nhất Ngôn Thông Thiên

Hắc Huyền Tiên Hiệp

Chương 950

29,097 lượt đọc
11 tháng trước

Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Trường Nhị Xuyên Không Ngôn Tình Hiện Đại Giá Không

Chương 1

842 lượt đọc
11 tháng trước

[Ma Thổi Đèn] Cổ độc Phủ Tiên

Thiên Hạ Bá Xướng/Ngự Định Lục Nhâm Giả Tưởng Phiêu Lưu

Chương 17

1,866 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Tướng Dạ

Miêu Nị Huyền Huyễn

Chương 298

4,126 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Vũ Luyện Điên Phong

Mạc Mặc Huyền Huyễn

Chương 630

7,854 lượt đọc
11 tháng trước

[Dịch] Ở Rể (Chuế Tế)

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Lịch Sử

Chương 532

17,964 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Khánh Dư Niên

Miêu Nị Lịch Sử

Chương 457

10,868 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Linh Phi Kinh - Sưu Tầm

Phượng Ca Võ Hiệp

Chương 173

28,097 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tu Chân Liêu Thiên Quần

Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết Đô Thị

Chương 994

17,063 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vũ Động Càn Khôn

Thiên Tằm Thổ Đậu Huyền Huyễn

Chương 1307

9,378 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đại Kiếp Chủ

Hắc Sơn Lão Quỷ Tiên Hiệp

Chương 321

41,767 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Phi Thiên

Dược Thiên Sầu Tiên Hiệp

Chương 3913

28,308 lượt đọc
1 năm trước

Huyết Hải Phiêu Hương

Cổ Long Kiếm Hiệp Võ Hiệp

Chương 19

1,880 lượt đọc
1 năm trước

Bách Luyện Thành Tiên

Huyễn Vũ Tiên Hiệp

Chương 1234

16,179 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng - Tàng Thư Viện

Tam Thiên Lưỡng Giác Du Hí

Chương 131

2,237 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Phiến Tội - Tàng Thư Viện

Tam Thiên Lưỡng Giác Khoa Huyễn

Chương 353

3,937 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Tủng Lạc Viên) - Tàng Thư Viện

Tam Thiên Lưỡng Giác Du Hí

Chương 14

773 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT