Truyện dịch

3221 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Du Thái Hư Huyền Huyễn

Chương 1797

10,732 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đế Tôn

Trạch Trư Tiên Hiệp

Chương 2822

9,122 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tiên Y

Ngũ Chí Đô Thị

Chương 721

6,231 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vạn Cổ Chí Tôn

Thái Nhất Sinh Thủy Huyền Huyễn

Chương 3771

8,748 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Kiếm Đạo Độc Thần

Lục Đạo Trầm Luân Huyền Huyễn

Chương 3918

14,059 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Sưu tầm

Vệ Sơ Lãng Huyền Huyễn

Chương 2413

3,075 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Lưu Manh Lão Sư

Dạ Độc Túy Đô Thị

Chương 1966

9,025 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vô Tận Đan Điền

Hoành Tảo Thiên Nhai Huyền Huyễn

Chương 3610

20,375 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đế Bá - Sưu tầm

Yếm Bút Tiêu Sinh Huyền Huyễn

Chương 4636

32,465 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Đô Thị Tàng Kiều- Sưu tầm

Tam Dương Trư Trư Đô Thị

Chương 2058

5,673 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Kiếm Nghịch Thương Khung

EK Chocolate Huyền Huyễn

Chương 1889

5,065 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Linh Vũ Thiên Hạ

Vũ Phong Huyền Huyễn

Chương 4005

3,478 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Tinh Chiến Phong Bạo- Sưu tầm

Khô Lâu Tinh Tinh Đô Thị

Chương 1742

3,803 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Cầu Ma

Nhĩ Căn Huyền Huyễn

Chương 1486

11,653 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Vũ Cực Thiên Hạ- Sưu tầm

Tàm Kiếm Lý Ngưu Tiên Hiệp

Chương 2466

1,696 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Quan Thuật

Cẩu Bào Tử Đô Thị

Chương 3654

5,031 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Sủng Mị

Ngư Đích Thiên Không Huyền Huyễn

Chương 1673

4,640 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vũ Nghịch Càn Khôn

Chúc Long Ngữ Huyền Huyễn

Chương 2157

4,483 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Bí Thư Trùng Sinh (Trùng Sinh Chi Ngã Đích Thư Ký Nhân Sinh)

Bảo Thạch Tiêu Đô Thị

Chương 1921

2,745 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Vô Địch Kiếm Vực - Sưu tầm

Thanh Phong Loan Tiên Hiệp

Chương 2000

3,460 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT