Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3249 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Võ Lâm Môn Phái Tranh Phách Lục

Trần Thụy Võ Hiệp

Chương 275

1,683 lượt đọc
13 giờ trước

Tiên Phủ Chủng Điền

Tư Đồ Minh Nguyệt Tiên Hiệp

Chương 1285

10,810 lượt đọc
22 giờ trước

Họa Phong Củ Chính Chi Lữ

Thái Bạch Thủy Quân Khoa Huyễn

Chương 342

85 lượt đọc
1 ngày trước

Hồi Gia Đích Lộ Thượng Bất Tiểu Tâm Chửng Cứu Thế Giới

Trục Phong Ức Đồng Tiên Hiệp

Chương 317

5 lượt đọc
2 ngày trước

Ngã Đích Tế Bào Giam Ngục

Xuyên Hoàng Y Đích A Phì Khoa Huyễn

Chương 225

5 lượt đọc
2 ngày trước

Phản Phái: Nữ Chủ Thâu Thính Ngã Tâm Thanh, Nhân Thiết Băng Liễu

Ngoạn Ngẫu Tỷ Tỷ Đô Thị

Chương 257

6 lượt đọc
2 ngày trước

Hoành Thôi Đương Thế

Tân Phong Huyền Huyễn

Chương 128

4 lượt đọc
2 ngày trước

Thiên Giáng Thanh Mai 2: Chưởng Trung Manh Hổ Hữu Ức Điểm Bì!

Bán Sinh Yên Sa Đô Thị

Chương 147

3 lượt đọc
2 ngày trước

Ta Nữ Đế Sư Muội Lại Là Hệ Thống Chuyển Sinh (Ngã Đích Nữ Đế Sư Muội Cánh Thị Hệ Thống Chuyển Sinh)

Kiều Mộc Bạc Hà Huyền Huyễn

Chương 80

4 lượt đọc
3 ngày trước

Tuyệt Thế Hồn Đế

Thập Vạn Đậu Tương Huyền Huyễn

Chương 654

7 lượt đọc
4 ngày trước

Bất Hợp Cách Đích Đại Ma Vương

Nhất Mộng Hoàng Lương Tiên Hiệp

Chương 613

3,258 lượt đọc
5 ngày trước

Ngã Thị A Đẩu, Ngã Bất Dụng Nhân Phù

Tư Vũ Khách Lịch Sử

Chương 305

300 lượt đọc
1 tuần trước

Bần Đạo Chân Bất Tưởng Cảo Tiền A

Lục Nguyệt Quan Chủ Tiên Hiệp

Chương 398

70 lượt đọc
1 tuần trước

Ngã Chân Đích Trường Sinh Bất Lão

Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa Đô Thị

Chương 982

16,700 lượt đọc
3 tuần trước

Ngã Gia Sư Muội Thái Túng Liễu

Viên Khí Thiểu Nữ Kết Y Huyền Huyễn

Chương 318

31 lượt đọc
3 tuần trước

Hòa Nữ Hữu Nhất Khởi Trùng Sinh Đích Luyến Ái Nhật Thường

Lạc Hoa Phiêu Linh Đô Thị

Chương 261

41 lượt đọc
1 tháng trước

Kinh! Trùng Sinh Hậu, Dĩ Thệ Hiệu Hoa Cấp Ngã Sinh Hài Tử

Cẩu Trảo Bán Hạ Đô Thị

Chương 153

46 lượt đọc
1 tháng trước

Hòa Ma Nữ Thượng Ti Nhất Khởi Đả Tạo Hư Nghĩ Chủ Bá

Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp Đô Thị

Chương 31

31 lượt đọc
1 tháng trước

Quái Dị Phục Tô: Nhĩ Quản Giá Khiếu Chính Kinh Khoa Phổ?!

Phỉ Ba Na Khế Mang Linh Dị

Chương 278

46 lượt đọc
1 tháng trước

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Sử Lai Khắc Thiên Đoàn

Đường Gia Tam Thiếu Huyền Huyễn

Chương 59

51 lượt đọc
1 tháng trước

Truyện HOT