Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3187 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Võ Lâm Môn Phái Tranh Phách Lục

Trần Thụy Võ Hiệp

Chương 153

1,038 lượt đọc
8 giờ trước

Ngã Chân Đích Trường Sinh Bất Lão

Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa Đô Thị

Chương 943

15,850 lượt đọc
20 giờ trước

Ngã Môn Thị Quán Quân (We are the Champions)

Lâm Hải Thính Đào Cạnh Kỹ

Chương 335

17 lượt đọc
4 ngày trước

Miểu Sát

Tiêu Tiềm Chưa rõ

Chương 742

4,351 lượt đọc
6 ngày trước

Hảo Phiền A, Cao Lãnh Hiệu Hoa Thiên Thiên Đảo Truy Ngã

Nhất Chích Tiểu Thủy Nhân Đô Thị

Chương 89

49 lượt đọc
1 tuần trước

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai Huyền Huyễn

Chương 2276

784,693 lượt đọc
1 tuần trước

Nhĩ Môn Luyện Võ Ngã Chủng Điền

Ai Yêu A Đô Thị

Chương 602

1,484 lượt đọc
1 tuần trước

Long Vương Truyền Thuyết

Đường Gia Tam Thiếu Huyền Huyễn

Chương 1990

51,592 lượt đọc
1 tuần trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân Tiên Hiệp

Chương 2348

990,558 lượt đọc
1 tuần trước

La Lỵ Dũng Giả Tự Dưỡng Nhật Ký

Mẫn Đông Đô Thị

Chương 742

727 lượt đọc
1 tuần trước

Phóng Khai Na Chích Pokémon

Kỵ Xa Đích Phong Đồng Nhân

Chương 362

394 lượt đọc
1 tuần trước

Mỗ Mỹ Mạn Đích Truyền Kỳ Nhân Sinh

Mễ Nhất Khắc Khoa Huyễn

Chương 918

1,559 lượt đọc
1 tuần trước

Mỗ Mỹ Mạn Đích Đặc Công

Mễ Nhất Khắc Khoa Huyễn

Chương 927

1,545 lượt đọc
1 tuần trước

Học Bá Nam Thần, Bị Nữ Hữu Thâu Thính Tâm Thanh (Biệt Tưởng Phiến Ngã Luyến Ái)

Thái Bạch Miêu Đô Thị

Chương 253

418 lượt đọc
1 tuần trước

Tòng Đoạt Đích Thất Bại Khai Thủy

Nộ Tiếu Du Hí

Chương 333

28 lượt đọc
1 tuần trước

Xuân Thu Đại Lãnh Chúa

Vinh Dự Dữ Trung Thành Lịch Sử

Chương 863

755 lượt đọc
2 tuần trước

Nữ Đế Chuyển Thế, Khai Cục Thành Vi Xung Sư Nghịch Đồ!

Nhất Vi Độ Giang Huyền Huyễn

Chương 128

159 lượt đọc
2 tuần trước

Biến Thành Pokémon Liễu Chẩm Ma Biện

Ngải Tâm Khinh Đồng Nhân

Chương 556

458 lượt đọc
2 tuần trước

Hoàng Tuyền Bãi Độ Nhân (Âm Dương Bãi Độ, Ngã Chẩm Yêu Tựu Vô Địch)

Lão Kê Cật Ma Cô Huyền Huyễn

Chương 329

292 lượt đọc
2 tuần trước

Quái Vật Bị Sát Tựu Hội Tử

Âm Thiên Thần Ẩn Kỳ Huyễn

Chương 967

214 lượt đọc
2 tuần trước

Truyện HOT