Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3124 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Ngã Chân Đích Trường Sinh Bất Lão

Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa Đô Thị

Chương 885

13,037 lượt đọc
9 giờ trước

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Hồ Điệp Lam Du Hí

Chương 81

11 lượt đọc
15 giờ trước

Tiên Phủ Chủng Điền

Tư Đồ Minh Nguyệt Tiên Hiệp

Chương 1056

6,239 lượt đọc
1 ngày trước

Đặc Cấp Hương Thôn Sinh Hoạt

Thủy Thiên Phong Đô Thị

Chương 421

7 lượt đọc
1 ngày trước

Tuyệt Thế Cao Nhân: Khai Cục Nữ Đế Đái Oa Đổ Môn!

Miêu Đế Đại Nhân Huyền Huyễn

Chương 249

9 lượt đọc
1 ngày trước

Ngã Bất Tưởng Tái Lương Liễu

Lan Đế Mị Thần Tiên Hiệp

Chương 367

10 lượt đọc
2 ngày trước

Tu Thần Ngoại Truyện

Tiểu Đoạn Thám Hoa Tiên Hiệp

Chương 5234

88,591 lượt đọc
5 ngày trước

Tu Chân Liêu Thiên Quần

Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết Đô Thị

Chương 3178

87,120 lượt đọc
5 ngày trước

Ngoạn Chuyển Cực Phẩm Nhân Sinh

Củng Vô Ngã Đô Thị

Chương 1168

382 lượt đọc
1 tuần trước

A Certain Magical Hogwarts

Khuynh Nha Đồng Nhân

Chương 1125

47 lượt đọc
2 tuần trước

[Dịch] Cảnh Lộ Quan Đồ

Thần Đăng Đô Thị

Chương 1392

114 lượt đọc
2 tuần trước

[Dịch] Siêu Cấp Tội Phạm (Siêu Cấp Chiến Sĩ Hệ Thống)

Oai Đảo Khoa Huyễn

Chương 456

1,923 lượt đọc
2 tuần trước

[Dịch] Đô Thị Tàng Kiều

Tam Dương Trư Trư Đô Thị

Chương 2058

2,274 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Đích Tạp Bài Năng Tự Kỷ Gia Thuộc Tính

Cửu Ngũ Hậu Đan Thân Cẩu Du Hí

Chương 226

26 lượt đọc
2 tuần trước

Lão Đầu Yếu Tu Tiên

Phi Thanh Tiên Hiệp

Chương 70

139 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Chân Một Tưởng Đương Cứu Thế Chủ A

Hỏa Trung Vật Khoa Huyễn

Chương 723

26 lượt đọc
2 tuần trước

[Dịch] Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Sưu tầm

Vệ Sơ Lãng Lịch Sử

Chương 2413

93 lượt đọc
2 tuần trước

[Dịch] Chấp Chưởng Thần Quyền

Phục Túy Đô Thị

Chương 1207

870 lượt đọc
2 tuần trước

[Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - Sưu tầm

Vân Cập Tiên Hiệp

Chương 1206

175 lượt đọc
2 tuần trước

[Dịch] Bất Hủ Kiếm Thần

Tuyết Mãn Cung Đao Tiên Hiệp

Chương 2070

658 lượt đọc
2 tuần trước

Truyện HOT