Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3300 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Mũi Tên Đen

Robert Louis Stevenson Lịch Sử

Chương 34

532 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Cô Dung

Lan Khai Đô Thị

Chương 17

285 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Dao Cầu Thuyền Tán

Ngô Tất Tố Đô Thị

Chương 6

368 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Bánh Xe Khứ Quốc

Phan Trần Chúc Lịch Sử

Chương 21

362 lượt đọc
2 năm trước

Vu Sư Nhập Xâm

Ninh Vô Thường Kỳ Huyễn

Chương 18

275 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Tái Dã Bất Dụng Trang Chính Nhân Quân Tử Liễu

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Huyền Huyễn

Chương 15

265 lượt đọc
2 năm trước

Thiên Thần Cấm Điều

Vô Lai Kỳ Huyễn

Chương 119

1,658 lượt đọc
2 năm trước

Cao Duy Xuyên Qua Giả

Tối Chung Vĩnh Hằng Khoa Huyễn

Chương 247

2,222 lượt đọc
2 năm trước

Tá Nhĩ Tam Phân Khí Vận

Tạc Nghiễn Huyền Huyễn

Chương 102

2,413 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Con Nhà Giàu

Hồ Biểu Chánh Đô Thị

Chương 18

541 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Con Nhà Nghèo

Hồ Biểu Chánh Đô Thị

Chương 14

514 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Một Chữ Tình

Hồ Biểu Chánh Đô Thị

Chương 9

406 lượt đọc
2 năm trước

Gian Khách

Miêu Nị Khoa Huyễn

Chương 3

359 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Nhẫn Giả Hệ Thống

Hàm Ngư Du Hí

Chương 112

1,175 lượt đọc
2 năm trước

Khước Đạo Tầm Thường

Tam Lưỡng Tài Khí Tiên Hiệp

Chương 73

672 lượt đọc
2 năm trước

Quang Minh Chi Tử Siêu Nhân

Phong Hỏa 01 Khoa Huyễn

Chương 171

696 lượt đọc
2 năm trước

Cuồng Mãng Chi Tai

Phách Ác Đô Thị

Chương 199

1,854 lượt đọc
2 năm trước

Cao Thủ Bất Phàm

Tâm Tại Lưu Lãng Đô Thị

Chương 178

2,062 lượt đọc
2 năm trước

Huyết mạch hoàng giả

Thiển Du Lương Huyền Huyễn

Chương 192

1,328 lượt đọc
2 năm trước

Lang Nhân Vương Tọa

Đang cập nhập Huyền Huyễn

Chương 190

1,580 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT