Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3300 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thần Thượng

Vô Vi Tú Tài Huyền Huyễn

Chương 814

3,466 lượt đọc
1 tháng trước

Nhất Bất Tiểu Tâm Tựu Vô Địch Lạp

Tân Phong Tiên Hiệp

Chương 610

478 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Hữu Nhất Tọa Tiên Phủ Không Gian

Ác Ma Chi Ủng Tiên Hiệp

Chương 31

40 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Trạch Liễu Bách Niên Xuất Môn Dĩ Vô Địch (Ta Trạch Trăm Năm Ra Cửa Đã Vô Địch)

Bán Đạo Thanh Phong Tiên Hiệp

Chương 558

255 lượt đọc
1 tháng trước

Thanh Đồng Trường Ca

Thí Kiếm Thiên Nhai Tiên Hiệp

Chương 73

507 lượt đọc
1 tháng trước

Xuyên Thư Hậu Thành Liễu Chủ Giác Đích Phản Phái Muội Phu

Tiết Bất Bạch Huyền Huyễn

Chương 259

234 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Thị Đại Tổ Tông

Sơn Phong Thanh Mộc Huyền Huyễn

Chương 486

62 lượt đọc
1 tháng trước

Hệ Thống Thái Đa, Chích Hảo Kiến Liễu Cá Quần

Nhã Đích Khinh Cuồng Huyền Huyễn

Chương 72

41 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Đích Song Nhãn Biến Dị Liễu

Triêu Tích Huyền Huyễn

Chương 768

72 lượt đọc
1 tháng trước

Siêu Phàm Liệp Nhân

Lộc Nhân Kiết Huyền Huyễn

Chương 142

49 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Bị Yêu Ma Quyển Dưỡng Liễu

Thất Nguyệt Tửu Tiên Tiên Hiệp

Chương 549

62 lượt đọc
1 tháng trước

Giá Cá Tây Du Hữu Điểm Quỷ Dị

Tả Thủ La Lỵ Tiên Hiệp

Chương 588

183 lượt đọc
1 tháng trước

Sủng Thú Mô Nghĩ Khí

Hạ Thụ Cầm Huyền Huyễn

Chương 140

37 lượt đọc
1 tháng trước

Tu Tiên Tòng Thẩm Thị Gia Tộc Khai Thủy

Thần Mộc Kim Đao Tiên Hiệp

Chương 103

59 lượt đọc
1 tháng trước

Fantastic Plants & Where to Find Them?

Kiếm Vũ Trung Nguyên Kỳ Huyễn

Chương 864

32 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Năng Khán Đáo Hạ Nhất Bộ

Bút Hạ Huy Quang Huyền Huyễn

Chương 281

25 lượt đọc
1 tháng trước

Tối Cường Chưởng Môn Tòng Thiêm Đáo Khai Thủy

Bất Hủ Gia Huyền Huyễn

Chương 577

28 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Tại Võ Đạo Đồ Thư Quán Cẩu Đáo Vô Địch

Mộc Dịch Sinh Hỏa Huyền Huyễn

Chương 801

28 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Tại Hải Tặc Trấn Thủ Impel Down Nhất Bách Niên

Lý Tứ Dương Đồng Nhân

Chương 405

31 lượt đọc
1 tháng trước

Tha Môn Tập Võ Ngã Tu Tiên

Miêu Đích Sạn Thỉ Quan Huyền Huyễn

Chương 262

26 lượt đọc
1 tháng trước

Truyện HOT