Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3188 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Nhi Khoái Bính Đa

Đông Thổ Đại Gia Huyền Huyễn

Chương 426

256 lượt đọc
3 tháng trước

Có Phong Hiểm Là Đúng Rồi (Hữu Phong Hiểm Tựu Đối Liễu)

Vân Đông Lưu Du Hí

Chương 125

175 lượt đọc
3 tháng trước

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Hồ Điệp Lam Du Hí

Chương 941

1,647 lượt đọc
3 tháng trước

Vạn Tộc Cơ Nhân Thời Đại

Bồ Kiều Lão Tam Huyền Huyễn

Chương 286

463 lượt đọc
3 tháng trước

Gj-bu (Good Job Club)

Araki Shin Đô Thị

Chương 322

345 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Đích Lão Bà Thị Cá Thần

Trương Tri Ngộ Khoa Huyễn

Chương 483

587 lượt đọc
3 tháng trước

Tần Thời Nguyệt Hạ Đạp Cửu Ca (Ngã Chân Bất Hỉ Hoan Diễm Linh Cơ)

Khí Bút Thư Sinh Huyền Huyễn

Chương 366

276 lượt đọc
3 tháng trước

Mạt Thế Đạo Tặc Hành

Vũ Thủy Du Hí

Chương 646

15,263 lượt đọc
3 tháng trước

Chú Kiếm Sơn

Đại Ngưu Ngưu Ngưu Tiểu Huyền Huyễn

Chương 254

450 lượt đọc
3 tháng trước

Vô Thượng Thiên Binh

Diệp Mộng Huyền Huyễn

Chương 918

3,223 lượt đọc
3 tháng trước

Kỹ Áp Quần Phương

Thánh Giả Thần Lôi Huyền Huyễn

Chương 601

160 lượt đọc
3 tháng trước

Tây Du Chi Hỏa Vân Chân Tiên

Bạch Sắc Vi Chi Hạ Thiên Tiên Hiệp

Chương 577

115 lượt đọc
3 tháng trước

Tiên Phủ Chủng Điền

Tư Đồ Minh Nguyệt Tiên Hiệp

Chương 1057

10,125 lượt đọc
4 tháng trước

Đặc Cấp Hương Thôn Sinh Hoạt

Thủy Thiên Phong Đô Thị

Chương 421

1,168 lượt đọc
4 tháng trước

Tuyệt Thế Cao Nhân: Khai Cục Nữ Đế Đái Oa Đổ Môn!

Miêu Đế Đại Nhân Huyền Huyễn

Chương 249

598 lượt đọc
4 tháng trước

Ngã Bất Tưởng Tái Lương Liễu

Lan Đế Mị Thần Tiên Hiệp

Chương 367

218 lượt đọc
4 tháng trước

Tu Thần Ngoại Truyện

Tiểu Đoạn Thám Hoa Tiên Hiệp

Chương 5234

121,823 lượt đọc
4 tháng trước

Tu Chân Liêu Thiên Quần

Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết Đô Thị

Chương 3178

232,953 lượt đọc
4 tháng trước

Ngoạn Chuyển Cực Phẩm Nhân Sinh

Củng Vô Ngã Đô Thị

Chương 1168

3,601 lượt đọc
4 tháng trước

A Certain Magical Hogwarts

Khuynh Nha Đồng Nhân

Chương 1125

1,845 lượt đọc
4 tháng trước

Truyện HOT