Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3188 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Cảnh Lộ Quan Đồ

Thần Đăng Đô Thị

Chương 1392

1,272 lượt đọc
4 tháng trước

[Dịch] Siêu Cấp Tội Phạm (Siêu Cấp Chiến Sĩ Hệ Thống)

Oai Đảo Khoa Huyễn

Chương 456

2,631 lượt đọc
4 tháng trước

[Dịch] Đô Thị Tàng Kiều

Tam Dương Trư Trư Đô Thị

Chương 2058

7,683 lượt đọc
4 tháng trước

Ngã Đích Tạp Bài Năng Tự Kỷ Gia Thuộc Tính

Cửu Ngũ Hậu Đan Thân Cẩu Du Hí

Chương 226

102 lượt đọc
4 tháng trước

Lão Đầu Yếu Tu Tiên

Phi Thanh Tiên Hiệp

Chương 70

262 lượt đọc
4 tháng trước

Ngã Chân Một Tưởng Đương Cứu Thế Chủ A

Hỏa Trung Vật Khoa Huyễn

Chương 723

99 lượt đọc
4 tháng trước

[Dịch] Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Sưu tầm

Vệ Sơ Lãng Lịch Sử

Chương 2413

3,391 lượt đọc
4 tháng trước

[Dịch] Chấp Chưởng Thần Quyền

Phục Túy Đô Thị

Chương 1207

4,247 lượt đọc
4 tháng trước

[Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - Sưu tầm

Vân Cập Tiên Hiệp

Chương 1206

1,158 lượt đọc
4 tháng trước

[Dịch] Bất Hủ Kiếm Thần

Tuyết Mãn Cung Đao Tiên Hiệp

Chương 2070

12,359 lượt đọc
4 tháng trước

[Dịch] Thư Kiếm Trường An

Hắn Từng Là Thiếu Niên Huyền Huyễn

Chương 745

1,728 lượt đọc
4 tháng trước

Giá Vị Team Rocket Tiểu Binh Đích Magikarp Siêu Hung Tàn

Phì Trạch Tân Tú Đồng Nhân

Chương 527

361 lượt đọc
5 tháng trước

Xạ Điêu Chi Giang Hồ

Nhạn Khâu 01 Võ Hiệp

Chương 310

2,313 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Thị Nhất Cá Nguyên Thủy Nhân

Mặc Thủ Bạch Lịch Sử

Chương 1327

1,230 lượt đọc
5 tháng trước

Tha Lai Tự Hư Không

Khả Năng Hữu Miêu Bính Đồng Nhân

Chương 755

595 lượt đọc
5 tháng trước

Tần Mạt Triệu Vi Vương

Hỏa Tinh A Tam Lịch Sử

Chương 16

302 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Năng Đề Thủ Thục Luyện Độ

Vân Đông Lưu Du Hí

Chương 1488

2,075 lượt đọc
5 tháng trước

Pokémon Tiểu Trấn Đại Hữu Vấn Đề

Thủy Sản Tiên Điểu Du Hí

Chương 1451

2,438 lượt đọc
5 tháng trước

Thiên Giáng Ngã Tài Tất Hữu Dụng

Thạch Chương Ngư Đô Thị

Chương 916

1,078 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Sư Huynh Thực Tại Thái Ổn Kiện Liễu

Ngôn Quy Chính Truyện Tiên Hiệp

Chương 792

779 lượt đọc
5 tháng trước

Truyện HOT