Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3188 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Chỉ Tưởng An Tĩnh Địa Sao Thư A

Hồng Tiêu Côi Hạ Đô Thị

Chương 771

118 lượt đọc
5 tháng trước

Thùy Khiếu Du Hí Sách Hoa Hân Thưởng Ngã

Đường Tiểu Hà Cạnh Kỹ

Chương 508

89 lượt đọc
5 tháng trước

Mộc Diệp Chi Nhẫn Giả Nhân Sinh

Ngưu Bức Mại Khắc Lôi Đồng Nhân

Chương 446

82 lượt đọc
5 tháng trước

Pokémon: Vương Giả Đăng Lục

Phế Ngư Đồng Nhân

Chương 277

120 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Bất Tưởng Đương Yêu Hoàng Đích Nhật Tử

Tiễn Thủy II Huyền Huyễn

Chương 466

435 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Chân Đích Thiên Phú Nhất Bàn

Nhiệt Tâm Đích Tam Lão Sư Đô Thị

Chương 553

80 lượt đọc
5 tháng trước

Lão Tổ Tha Tế Thiên Lạp

Tu Tiên Ni Một Không Tiên Hiệp

Chương 507

100 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Chích Tưởng An Tâm Tu Tiên

Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong Tiên Hiệp

Chương 527

91 lượt đọc
5 tháng trước

[Dịch] Song Kiếm - Tàng Thư Viện

Hà Tả Du Hí

Chương 287

607 lượt đọc
5 tháng trước

Nhân Tại Ác Thổ Vô Hạn Phục Hoạt

Thất Linh Bút Huyền Huyễn

Chương 150

264 lượt đọc
5 tháng trước

Võ Hiệp Thế Giới Chi Vũ Đang Môn Đồ

Tửu Tửu Bát Thập Nhất Võ Hiệp

Chương 456

411 lượt đọc
5 tháng trước

Cầu Cầu Nhĩ Đương Cá Chính Kinh Pháp Sư Ba

Tần Quỳnh Bất Cùng Huyền Huyễn

Chương 474

440 lượt đọc
5 tháng trước

Mỹ Mạn Chi Vô Hạn Phụ Thân

Nguyệt Thượng Tâm Thâu Khoa Huyễn

Chương 684

98 lượt đọc
5 tháng trước

Trẫm Chỉ Thị Nhất Cá Diễn Viên

Bình Tằng Đô Thị

Chương 980

108 lượt đọc
5 tháng trước

Khứ Ba Oa Oa Tá Trợ

Nhân Sinh Nhũ Cáp Đồng Nhân

Chương 825

74 lượt đọc
5 tháng trước

Đội Lý Tối Cường Đích Đô Hội Tử

Kim Thiên Hữu Lôi Trận Vũ Kỳ Huyễn

Chương 561

61 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Đích Triệu Hoán Vật Khả Dĩ Học Kỹ Năng

Ngư Tiều Khán Hải Huyền Huyễn

Chương 686

119 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Tỉ Pokémon Canh Cường

Vô Tình Xúc Thủ Đồng Nhân

Chương 270

66 lượt đọc
5 tháng trước

Giá Cá Thích Khách Hữu Mao Bệnh

Nhậm Thu Minh Võ Hiệp

Chương 769

987 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Tại Ma Pháp Thế Giới Khai Sáng Internet Thời Đại

Bạch Thiên Thái Bạch Huyền Huyễn

Chương 448

91 lượt đọc
5 tháng trước

Truyện HOT