Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3188 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Biệt Tiểu Khán Giá Chích Sủng Vật

Hội Tố Thái Đích Miêu Đô Thị

Chương 425

411 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Gia Tinh Linh Chân Thị Thái Khả Ái Liễu

Thệ Xuyên Chi Thủy Đồng Nhân

Chương 450

448 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Tựu Thị Yếu Hoành Luyện

Lão Ô Y Huyền Huyễn

Chương 354

316 lượt đọc
5 tháng trước

Pokémon Chi Thiên Giáng Đại Nhiệm

Kim Tiêu Khỉ Mộng Hàn Đồng Nhân

Chương 589

475 lượt đọc
5 tháng trước

Nã Trứ Switch Đích Huấn Luyện Gia

I Quang Bắc Đồng Nhân

Chương 499

489 lượt đọc
5 tháng trước

Toàn Cầu Giáng Lâm Dị Giới: Thần Cấp Phân Giải Sư

Hoa Đông Huyền Huyễn

Chương 236

544 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Chích Hội Phách Lạn Phiến A

Vu Mã Hành Đô Thị

Chương 602

429 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Chân Đích Thị Nhất Cá Ngoại Mại Viên A

Khả Đại Khả Tiểu Đô Thị

Chương 276

368 lượt đọc
5 tháng trước

Võng Du: Ngã Triệu Hoán Pokémon Xoát Nhiệm Vụ

Nại Hà Tiếu Phi Dương Đồng Nhân

Chương 302

245 lượt đọc
5 tháng trước

Vô Địch Ngự Thú Tòng Hắc Đế Khai Thủy

Quan Sơn Hải Huyền Huyễn

Chương 187

213 lượt đọc
5 tháng trước

Biến Thành Huyết Tộc Thị Thập Yêu Thể Nghiệm

Thần Hành Hán Bảo Đô Thị

Chương 668

972 lượt đọc
5 tháng trước

Bất Hội Chân Hữu Nhân Giác Đắc Tu Tiên Nan Ba

Hắc Dạ Di Thiên Tiên Hiệp

Chương 287

226 lượt đọc
5 tháng trước

Phong Khởi Lũng Tây

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 32

865 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Thành Liễu Phản Phái Tổ Tông

Ngã Chân Bất Hội Mã Tự Huyền Huyễn

Chương 643

456 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Gia Lão Bà Lai Tự Nhất Thiên Niên Tiền

Hoa Hoàn Một Khai Đô Thị

Chương 392

323 lượt đọc
5 tháng trước

Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc

Hoành Tảo Thiên Nhai Huyền Huyễn

Chương 378

1,029 lượt đọc
5 tháng trước

Võ Hiệp Tiên Hiệp Thế Giới Lý Đạo Nhân

Thiên Đế Đại Nhân Võ Hiệp

Chương 794

1,885 lượt đọc
5 tháng trước

Tiên Phủ Làm Ruộng

Tư Đồ Minh Nguyệt Tiên Hiệp

Chương 985

4,052 lượt đọc
5 tháng trước

Mục Thần Ký

Trạch Trư Huyền Huyễn

Chương 1875

82,079 lượt đọc
5 tháng trước

Đô Thị Thánh Kỵ Lục

Tiêu Thư Đô Thị

Chương 1062

454 lượt đọc
5 tháng trước

Truyện HOT