Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3188 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Phi Thăng Chi Hậu - Tàng Thư Viện

Hoàng Phủ Kỳ Huyền Huyễn

Chương 582

155 lượt đọc
5 tháng trước

[Dịch] Tạp Đồ - Tàng Thư Viện

Phương Tưởng Khoa Huyễn

Chương 606

423 lượt đọc
5 tháng trước

[Dịch]Tạp Đồ - Tàng Thư Viện

Phương Tưởng Khoa Huyễn

Chương 608

887 lượt đọc
5 tháng trước

[Dịch] Phi Thăng Chi Hậu: Thần Ma Chi Chiến - Tàng Thư Viện

Hoàng Phủ Kỳ Huyền Huyễn

Chương 160

192 lượt đọc
5 tháng trước

[Dịch] Tiên Ma Biến - Tàng Thư Viện

Vô Tội Huyền Huyễn

Chương 871

964 lượt đọc
5 tháng trước

Tuyệt Sắc Hung Khí

Diễm Mặc Lịch Sử

Chương 1382

4,271 lượt đọc
5 tháng trước

Nam Tống Đệ Nhất Ngọa Để

Long Uyên Lịch Sử

Chương 3596

1,204 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Đích Nữ Nhân Nhĩ Nhạ Bất Khởi

Tam Thiên Phù Thế Huyền Huyễn

Chương 1398

244 lượt đọc
5 tháng trước

Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên

Bôn Bào Đích Dụ Đầu Đô Thị

Chương 2535

3,510 lượt đọc
5 tháng trước

Tiên Vũ Đế Tôn

Lục Giới Tam Đạo Tiên Hiệp

Chương 3365

34,232 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Đích Đầu Phát Năng Sáng Tạo Yêu Quốc

Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu Đô Thị

Chương 647

197 lượt đọc
5 tháng trước

Tiền Trác Nữ Sinh Cánh Thị Ngã Đích Đầu Hào Hắc Phấn

Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp Đô Thị

Chương 191

190 lượt đọc
5 tháng trước

Giá Cá Quang Đầu Ngận Nguy Hiểm

Tam Thiên Phù Thế Huyền Huyễn

Chương 1122

213 lượt đọc
5 tháng trước

Ma Vương Bất Tất Bị Đả Đảo

Như Khuynh Như Tố Kỳ Huyễn

Chương 1051

217 lượt đọc
5 tháng trước

Thính Thuyết Ngã Tử Hậu Siêu Hung Đích

Lão Ma Đồng Linh Dị

Chương 372

2,212 lượt đọc
5 tháng trước

Man Utd Kế Thừa Giả

Tĩnh Tuyết Khinh Trúc Cạnh Kỹ

Chương 1350

292 lượt đọc
5 tháng trước

[Dịch] Thốn Mang - Tàng Thư Viện

Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp

Chương 444

249 lượt đọc
5 tháng trước

Cửu Chuyển Cuồng Thần

Lạc Lôi Huyền Huyễn

Chương 1031

1,013 lượt đọc
5 tháng trước

Tuyệt Thế Vũ Thần

Tịnh Vô Ngân Huyền Huyễn

Chương 2496

1,045,186 lượt đọc
5 tháng trước

Ta Có Một Cái Quái Vật Editor (Ngã Hữu Nhất Cá Quái Vật Biên Tập Khí)

Tân Hỏa Chi Vương Huyền Huyễn

Chương 90

355 lượt đọc
5 tháng trước

Truyện HOT