Huyền Huyễn

5552 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Chứng Đạo Từ Già Thiên Long Mã Bắt Đầu

Lữ Tiểu Cam Huyền Huyễn

Chương 539

579 lượt đọc
1 giờ trước

Chí Quái Thế Giới Bàng Môn Đạo Sĩ

Thái Kiếm Huyền Huyễn

Chương 330

12 lượt đọc
2 giờ trước

Bạch Bào Tổng Quản

Tiêu Thư Huyền Huyễn

Chương 10

3 lượt đọc
2 giờ trước

Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Các!

Bất Xuyên Cước Đích Hài Huyền Huyễn

Chương 171

152 lượt đọc
2 giờ trước

Chư Thiên: Bắt Đầu Một Tòa Thiên Đạo Lâu

Du Hí Văn Tự Huyền Huyễn

Chương 338

122 lượt đọc
2 giờ trước

Ta Đúng Là Trong Sách Trùm Phản Diện

Vi Thành Ngoại Chung Huyền Huyễn

Chương 122

102 lượt đọc
2 giờ trước

Ác Độc Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng Kế Hoạch

Túy Hạo Nguyệt Huyền Huyễn

Chương 95

67 lượt đọc
2 giờ trước

Nữ Đế Trùng Sinh: Sư Muội Quá Kiêu Căng Làm Sao Bây Giờ

Lý Bạch Kim Huyền Huyễn

Chương 97

161 lượt đọc
2 giờ trước

Ta Là Vạn Cổ Cộng Chủ

Bạch Trám Đường Huyền Huyễn

Chương 74

46 lượt đọc
2 giờ trước

Vô Thượng Sát Thần

Tà Tâm Vị Mẫn Huyền Huyễn

Chương 5483

2,124 lượt đọc
2 giờ trước

Tây Du: Thỉnh Kinh Đem Thần Tiên Khó Khóc

Tựu Thị Hỉ Hoan Cật Nhục Huyền Huyễn

Chương 449

656 lượt đọc
3 giờ trước

Lão Tổ Mời Xuống Núi

Trung Hoa Tiểu Mộc Tượng Huyền Huyễn

Chương 496

601 lượt đọc
3 giờ trước

Ngự Thú: Ta Liền Thần Ma Đều Có Thể Bồi Dưỡng!

Hải Vô Nhan Huyền Huyễn

Chương 1

4 lượt đọc
3 giờ trước

Giá Vị Thần Minh Tòng Bất Hiện Thân

Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng Huyền Huyễn

Chương 15

16 lượt đọc
3 giờ trước

Quỷ Dị Thế Giới Mạc Thi Nhân

Ái Thụy Giác Lại Nhân Huyền Huyễn

Chương 468

646 lượt đọc
3 giờ trước

Vô Địch Theo Hấp Thu Cảm Xúc Bắt Đầu

Thuần Khiết Tích Ma Cô Huyền Huyễn

Chương 457

113 lượt đọc
3 giờ trước

Nhà Ta Đại Sư Huynh Diễn Kỹ Quá Xốc Nổi!

Phá Cựu đích Thì Chung Huyền Huyễn

Chương 160

77 lượt đọc
3 giờ trước

Tu Tiên Khấu Trường Sinh

Chấn Sí Đích Mã Nghĩ Huyền Huyễn

Chương 74

21 lượt đọc
3 giờ trước

Ta Thành Đế Kim Thủ Chỉ Mới Đến

Thiên Nhai Nguyệt Chiếu Kim Huyền Huyễn

Chương 891

110 lượt đọc
3 giờ trước

Bắt Đầu Lập Địa Phủ: Công Bố Bảng Danh Sách, Trừng Phạt Đại Đế

Nữ Hài Xuyên Đoản Quần Huyền Huyễn

Chương 20

15 lượt đọc
4 giờ trước

Truyện HOT