Huyền Huyễn

6321 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Tiêu Cẩn Du Huyền Huyễn

Chương 1572

2,849 lượt đọc
15 phút trước

Linh Khí Khôi Phục: Đánh Dấu Chung Cực Thiên Phú Tu Luyện

Bách Chiến Xuyên Lục Giáp Huyền Huyễn

Chương 1207

1,652 lượt đọc
15 phút trước

Nhà Ta Nương Tử , Không Thích Hợp

Nhất Thiền Tri Hạ Huyền Huyễn

Chương 246

201 lượt đọc
20 phút trước

Đây Là Ta Nguyên Thủy Bộ Lạc

Vân Thanh Thạch Huyền Huyễn

Chương 162

138 lượt đọc
20 phút trước

Tu La Đại Thần Đế

Vi Thiên Mệnh Huyền Huyễn

Chương 1355

4,459 lượt đọc
25 phút trước

Nghịch Thiên Đan Đế

Duy Dịch Vĩnh Hằng Huyền Huyễn

Chương 1898

3,947 lượt đọc
25 phút trước

Một Khóa Tu Luyện Hệ Thống Trong Nháy Mắt Trăm Vạn Cấp

D Miêu Huyền Huyễn

Chương 2016

3,563 lượt đọc
30 phút trước

Đánh Dấu Mười Vạn Năm, Van Cầu Ngươi Nhanh Phi Thăng Đi

Dịch Trần Tịch Huyền Huyễn

Chương 1051

3,384 lượt đọc
30 phút trước

Thiên Hàng Quỷ Tài

Vũ Dị Huyền Huyễn

Chương 83

7 lượt đọc
30 phút trước

Huyền Huyễn: Ta Đốn Ngộ Hỗn Độn Thể

Diệp Đại Đao Huyền Huyễn

Chương 1254

2,973 lượt đọc
35 phút trước

Nữ Đế: Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Nhất Quyền Manh Vương Huyền Huyễn

Chương 225

400 lượt đọc
35 phút trước

Sủng Thú Máy Mô Phỏng

Hạ Thụ Cầm Huyền Huyễn

Chương 208

412 lượt đọc
40 phút trước

Thụ Đồ Vạn Lần Trả Lại, Ta Chính Là Tông Môn Đại Lão

Đại Tràng Bao Hỏa Thối Tràng Huyền Huyễn

Chương 25

0 lượt đọc
50 phút trước

Ta Tại Trấn Yêu Ti Bên Trong Ăn Yêu Quái

Ngũ Chí Huyền Huyễn

Chương 726

563 lượt đọc
55 phút trước

Thụ Đồ Vạn Lần Trả Lại, Vi Sư Thật Thương Các Ngươi

Hoa Gian Tiểu Bạch Long Huyền Huyễn

Chương 27

0 lượt đọc
1 giờ trước

Từ Sơn Quân Bắt Đầu Vô Hạn Mô Phỏng

Thụy Giác Ngã Hội Bạch Huyền Huyễn

Chương 148

101 lượt đọc
1 giờ trước

Đại Lãnh Chúa

Mê Lộ Hành Giả Huyền Huyễn

Chương 1525

274 lượt đọc
1 giờ trước

Đế Bá

Yếm Bút Tiêu Sinh Huyền Huyễn

Chương 4715

8,303 lượt đọc
1 giờ trước

Ta Nhiên Đăng Cũng Là Có Theo Đuổi

Tối Ái Sinh Tiếu Thỏ Huyền Huyễn

Chương 430

469 lượt đọc
1 giờ trước

Ta Ở Bãi Tha Ma Hoạ Bì Mười Lăm Năm (Ngã Tại Phần Tràng Họa Bì Thập Ngũ Niên)

Trầm Mặc Đích Cao Điểm Huyền Huyễn

Chương 271

540 lượt đọc
1 giờ trước

Truyện HOT