Huyền Huyễn

5664 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Thần Cấp Yêu Thuật

Đang cập nhập Huyền Huyễn

Chương 4

210 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy! - Sưu tầm

Càn Khôn Du Thần Cửu Cửu Tiên Huyền Huyễn

Chương 34

330 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Tà Đế Thịnh Sủng, Tuyệt Thế Cuồng Hậu - Sưu tầm

Thiên Bát Bát Huyền Huyễn

Chương 23

319 lượt đọc
1 năm trước

Cửu Viêm Thần Mạch

Tử Lăng Long Thiếu Huyền Huyễn

Chương 126

465 lượt đọc
1 năm trước

Kiếm Thánh Chủ Tể

Vũ Văn Triệt Huyền Huyễn

Chương 15

193 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - Sưu tầm

Ảnh Chiếu Huyền Huyễn

Chương 59

208 lượt đọc
1 năm trước

Thiên Địa Bá Thể Quyết

Ngoan Mộc Huyền Huyễn

Chương 5

145 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch][Đn Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần - Sưu tầm

Giang Vong Xuyên Huyền Huyễn

Chương 18

163 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng- Sưu tầm

Chunghee Huyền Huyễn

Chương 129

168 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Cưỡng Chế Tình Địch Bán Manh - Sưu tầm

Mạn Vô Tung Ảnh Huyền Huyễn

Chương 3

67 lượt đọc
1 năm trước

Đại Trái Chủ Hệ Thống

Đông Thần Thiếu Thị Thiên Huyền Huyễn

Chương 137

447 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao - Sưu tầm

Ngọc Trang Huyền Huyễn

Chương 44

369 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Sự Thật Ư? - Sưu tầm

Tiểu Đầu To Huyền Huyễn

Chương 9

179 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không! - Sưu tầm

Nguyễn Phan Diễm Trang Huyền Huyễn

Chương 49

323 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Ta Muốn Được Xuyên Không- Sưu tầm

Lu Huyền Huyễn

Chương 28

161 lượt đọc
1 năm trước

Lưu Manh Anh Hùng Chi Phệ Hồn

Lãnh Khải Huyền Huyễn

Chương 62

197 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vũ Cực Đỉnh Phong (Vũ Cực Điên Phong)

Vũ Thần Vũ Huyền Huyễn

Chương 200

866 lượt đọc
1 năm trước

Tả Tả Tiểu Thuyết Tựu Vô Địch Liễu (Viết viết tiểu thuyết liền vô địch)

Lý Cổ Đinh Huyền Huyễn

Chương 77

394 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vô Địch Hoán Linh

Thương Thiên Bạch Hạc Huyền Huyễn

Chương 53

942 lượt đọc
1 năm trước

Vô Thượng Vũ Pháp

Lạt Tiêu Phan Phạn Huyền Huyễn

Chương 160

324 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT