Huyền Huyễn

5747 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

[Dịch]Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Sưu tầm

Bình Quả Trùng Tử Huyền Huyễn

Chương 374

1,978 lượt đọc
1 năm trước

Ác Ma Phi Hồng

Không Niệm Thương Huyền Huyễn

Chương 186

1,524 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Đích Đại Bảo Kiếm

Học Bá Điện Hạ Huyền Huyễn

Chương 251

1,061 lượt đọc
1 năm trước

Cửu U

Vượng Phiên Lý Ký Bàn Đào Huyền Huyễn

Chương 109

519 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính - Sưu tầm

Hanabira Huyền Huyễn

Chương 27

238 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội - Sưu tầm

Như Nhược Yên Huyền Huyễn

Chương 157

1,188 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Tình Yêu Xuyên Không - Sưu tầm

Công Tử Vô Tình Huyền Huyễn

Chương 100

650 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Tử Cực Thiên Hạ - Sưu tầm

Hôi Manh Manh Huyền Huyễn

Chương 84

564 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Cõng Boss Đến Hạn Cuối - Sưu tầm

Tam Thiên Lưu Ly Huyền Huyễn

Chương 59

609 lượt đọc
1 năm trước

Thái Cổ Yêu Tôn

Nhất Nhật Giang Hỏa Huyền Huyễn

Chương 4

88 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Xuyên Không Tuyệt Thế Vương Phi - Sưu tầm

Huyết Sắc Vô Ảnh Huyền Huyễn

Chương 50

324 lượt đọc
1 năm trước

Kinh Hồng Biến

1 Tam Thế Xuân Thu Huyền Huyễn

Chương 209

933 lượt đọc
1 năm trước

Thiên Vũ Vĩnh Hằng

Hoành Tứ Huyền Huyễn

Chương 160

881 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Liệu Ta Còn Gặp Lại - Sưu tầm

Hín Kim Ngọc Huyền Huyễn

Chương 21

459 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đấu Chiến Cuồng Triều

Khô Lâu Tinh Linh Huyền Huyễn

Chương 303

3,111 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]12 Chòm Sao Và Những Chuyện Linh Tinh - Sưu tầm

Thiên Tuyết Huyền Huyễn

Chương 54

805 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Như Hình Với Bóng - Sưu tầm

Quạt Gỗ Huyền Huyễn

Chương 6

222 lượt đọc
1 năm trước

Tối Đạo Sĩ

Thiết Ngưu Tiên Huyền Huyễn

Chương 79

1,133 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Vương Triều Huyền Bí - Sưu tầm

Nina Nguyễn (Koi-Suki) Huyền Huyễn

Chương 6

171 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Lãng Khách Vô Danh - Sưu tầm

Kai Huyền Huyễn

Chương 99

1,012 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT