Huyền Huyễn

5946 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cửu Long Tiên Vương

Sa Đọa Thiên Nga Đen Huyền Huyễn

Chương 138

866 lượt đọc
1 năm trước

Lục Đạo Cộng Chủ

Hương Yên Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 6

135 lượt đọc
1 năm trước

Thần Cấp Yêu Thuật

Đang cập nhập Huyền Huyễn

Chương 4

269 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy! - Sưu tầm

Càn Khôn Du Thần Cửu Cửu Tiên Huyền Huyễn

Chương 34

388 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Tà Đế Thịnh Sủng, Tuyệt Thế Cuồng Hậu - Sưu tầm

Thiên Bát Bát Huyền Huyễn

Chương 23

396 lượt đọc
1 năm trước

Cửu Viêm Thần Mạch

Tử Lăng Long Thiếu Huyền Huyễn

Chương 126

607 lượt đọc
1 năm trước

Kiếm Thánh Chủ Tể

Vũ Văn Triệt Huyền Huyễn

Chương 15

232 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - Sưu tầm

Ảnh Chiếu Huyền Huyễn

Chương 59

291 lượt đọc
1 năm trước

Thiên Địa Bá Thể Quyết

Ngoan Mộc Huyền Huyễn

Chương 5

181 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch][Đn Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần - Sưu tầm

Giang Vong Xuyên Huyền Huyễn

Chương 18

217 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng- Sưu tầm

Chunghee Huyền Huyễn

Chương 129

206 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Cưỡng Chế Tình Địch Bán Manh - Sưu tầm

Mạn Vô Tung Ảnh Huyền Huyễn

Chương 3

105 lượt đọc
1 năm trước

Đại Trái Chủ Hệ Thống

Đông Thần Thiếu Thị Thiên Huyền Huyễn

Chương 137

626 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao - Sưu tầm

Ngọc Trang Huyền Huyễn

Chương 44

446 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Sự Thật Ư? - Sưu tầm

Tiểu Đầu To Huyền Huyễn

Chương 9

235 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không! - Sưu tầm

Nguyễn Phan Diễm Trang Huyền Huyễn

Chương 49

429 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Ta Muốn Được Xuyên Không- Sưu tầm

Lu Huyền Huyễn

Chương 28

228 lượt đọc
1 năm trước

Lưu Manh Anh Hùng Chi Phệ Hồn

Lãnh Khải Huyền Huyễn

Chương 62

285 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vũ Cực Đỉnh Phong (Vũ Cực Điên Phong)

Vũ Thần Vũ Huyền Huyễn

Chương 200

1,060 lượt đọc
1 năm trước

Tả Tả Tiểu Thuyết Tựu Vô Địch Liễu (Viết viết tiểu thuyết liền vô địch)

Lý Cổ Đinh Huyền Huyễn

Chương 77

531 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT