Huyền Huyễn

5947 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tả Tả Tiểu Thuyết Tựu Vô Địch Liễu (Viết viết tiểu thuyết liền vô địch)

Lý Cổ Đinh Huyền Huyễn

Chương 77

531 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vô Địch Hoán Linh

Thương Thiên Bạch Hạc Huyền Huyễn

Chương 53

1,029 lượt đọc
1 năm trước

Vô Thượng Vũ Pháp

Lạt Tiêu Phan Phạn Huyền Huyễn

Chương 160

462 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Con Yêu Nghiệt Này Ta Nhận - Sưu tầm

Thủy Nguyệt ngư ca Huyền Huyễn

Chương 68

563 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm - Sưu tầm

Chân Lật Tử Huyền Huyễn

Chương 115

1,584 lượt đọc
1 năm trước

Sử Thượng Đệ Nhất Đại Kiếm Sư

Đông Nam Tần Thị Huyền Huyễn

Chương 12

108 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Huyền Thiên Tà Tôn - Sưu tầm

Ô Sơn Vân Vũ Huyền Huyễn

Chương 136

923 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc - Sưu tầm

Mộc Dung Huyền Huyễn

Chương 96

466 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi - Sưu tầm

Mục Đan Phong Huyền Huyễn

Chương 66

812 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ - Sưu tầm

Mục Đan Phong Huyền Huyễn

Chương 74

4,355 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí - Sưu tầm

Băng Du Nhi Huyền Huyễn

Chương 28

544 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Đế Hậu Thần Bí Thu Phục Ma Vương Hoàng Thượng - Sưu tầm

Hoa Nhược Hàn Huyền Huyễn

Chương 12

437 lượt đọc
1 năm trước

Linh Hồn Sư

Cương Đại Mộc Huyền Huyễn

Chương 28

489 lượt đọc
1 năm trước

Hỗn độn thiên tôn

THIÊU ĐAO Huyền Huyễn

Chương 17

255 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư - Sưu tầm

Túy Khinh Cuồng Huyền Huyễn

Chương 190

1,190 lượt đọc
1 năm trước

Cực Phẩm Thần Đế

Vương Lệnh Huyền Huyễn

Chương 29

349 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9! - Sưu tầm

Tiêu Tương Đông Nhi Huyền Huyễn

Chương 90

1,009 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Linh Hồn Vạn Năm - Sưu tầm

Casslera (Mèo Mọc Mốc) Huyền Huyễn

Chương 10

237 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Thúy Vân Phúc Hắc, Cục Diện Biến Đổi - Sưu tầm

Phong Tam Nương Huyền Huyễn

Chương 11

260 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Vương Gia Ngoan Nào - Sưu tầm

En Buyn Huyền Huyễn

Chương 15

292 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT