Huyền Huyễn

5664 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Ta Tại Hiệu Cầm Đồ Giám Bảo Những Năm Ấy (Ngã Tại Đương Phô Giám Bảo Đích Na Ta Niên)

Đương Niên Yên Hoả Huyền Huyễn

Chương 280

218 lượt đọc
4 giờ trước

Tông Môn Bên Trong Trừ Ta Đều Là Nội Ứng

Nhất Chích Thỏ Tử A Huyền Huyễn

Chương 50

0 lượt đọc
4 giờ trước

Cẩu Tại Thần Quỷ Thế Giới

Nhân Vật Ngoạn Nhân Huyền Huyễn

Chương 54

58 lượt đọc
4 giờ trước

Ta Thực Sự Là Phản Phái A

Tình Sử Tẫn Thành Hối Huyền Huyễn

Chương 1661

251 lượt đọc
4 giờ trước

Ta Gien Vô Hạn Tiến Hóa

Thanh Không Tẩy Vũ Huyền Huyễn

Chương 190

32 lượt đọc
4 giờ trước

Bảo Hộ Bên Ta Tộc Trưởng

Ngạo Vô Thường Huyền Huyễn

Chương 457

663 lượt đọc
4 giờ trước

Bắt Đầu Thu Hoạch Được Bất Tử Thiên Công

Xích Diễm Long Thần Huyền Huyễn

Chương 90

239 lượt đọc
4 giờ trước

Siêu Thần Sủng Thú Điếm

Cổ Hi Huyền Huyễn

Chương 1089

21,389 lượt đọc
4 giờ trước

Không Khoa Học Ngự Thú

Khinh Tuyền Lưu Hưởng Huyền Huyễn

Chương 207

140 lượt đọc
4 giờ trước

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

Mạc Nhập Giang Hồ Huyền Huyễn

Chương 120

6 lượt đọc
4 giờ trước

Tòng Tấn Táng Đại Lão Đáo Cấm Kỵ Cự Đầu

Lão Ô Y Huyền Huyễn

Chương 30

6 lượt đọc
4 giờ trước

Hệ Thống Quá Nhiều, Ta Phải Lập Một Nhóm Chát (Hệ Thống Thái Đa, Chích Hảo Kiến Liễu Cá Quần)

Nhã Đích Khinh Cuồng Huyền Huyễn

Chương 63

7 lượt đọc
4 giờ trước

Huyền Huyễn: Ta Có Một Tòa Linh Dược Viên (Huyền Huyễn: Ngã Hữu Nhất Tọa Linh Dược Viên)

Vương Suất Huyền Huyễn

Chương 75

0 lượt đọc
5 giờ trước

Trong Tông Môn Trừ Ta Đều Là Nội Ứng (Tông Môn Lý Trừ Liễu Ngã Đô Thị Ngọa Để)

Nhất Chích Thỏ Tử A Huyền Huyễn

Chương 269

108 lượt đọc
5 giờ trước

Hoàng Kim Triệu Hoán Sư

Túy Hổ Huyền Huyễn

Chương 556

1,664 lượt đọc
5 giờ trước

Máy Mô Phỏng Huyền Huyền

Hàm Ngư Khiết Nam Huyền Huyễn

Chương 609

99 lượt đọc
5 giờ trước

Bảo Hộ Bên Ta Tộc Trưởng (Bảo Hộ Ngã Phương Tộc Trường)

Ngạo Vô Thường Huyền Huyễn

Chương 457

2,546 lượt đọc
5 giờ trước

[Dịch] Thế Giới Hoàn Mỹ

Thần Đông Huyền Huyễn

Chương 1731

10,647 lượt đọc
5 giờ trước

Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống

Ngã Hữu Lưỡng Bả Thương Huyền Huyễn

Chương 570

212 lượt đọc
5 giờ trước

Thần Long Chiến

Tô Nguyệt Tịch Huyền Huyễn

Chương 4953

4,904 lượt đọc
5 giờ trước

Truyện HOT