Huyền Huyễn

6544 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Làm Ơn, Ta Thật Không Biết Lão Bà Là Đại Phản Phái!

女神大 Boss Huyền Huyễn

Chương 205

119 lượt đọc
1 tuần trước

Ta Thật Chỉ Muốn Tích Lũy Kinh Nghiệm A

Tân Đình Huyền Huyễn

Chương 14

12 lượt đọc
1 tuần trước

Quyền Chi Bá Giả

Ngã Gia Đích Cáp Sĩ Kỳ Huyền Huyễn

Chương 1014

993 lượt đọc
1 tuần trước

Tông Môn Bên Trong Trừ Ta Đều Là Nội Ứng

Nhất Chích Thỏ Tử A Huyền Huyễn

Chương 552

439 lượt đọc
1 tuần trước

Ta Ở Bãi Tha Ma Hoạ Bì Mười Lăm Năm (Ngã Tại Phần Tràng Họa Bì Thập Ngũ Niên)

Trầm Mặc Đích Cao Điểm Huyền Huyễn

Chương 371

711 lượt đọc
1 tuần trước

Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn Huyền Huyễn

Chương 5586

3,659 lượt đọc
1 tuần trước

Thần Đạo Đế Tôn

Oa Ngưu Cuồng Bôn Huyền Huyễn

Chương 3755

8,271 lượt đọc
1 tuần trước

Tình Thánh Kết Cục Sau Ta Xuyên Qua

Hạ Thụ Cầm Huyền Huyễn

Chương 5

12 lượt đọc
1 tuần trước

Thần Bí Chi Kiếp

Văn Sao Công Huyền Huyễn

Chương 1046

755 lượt đọc
1 tuần trước

Ta Có Nhất Kiếm

Thanh Phong Loan Huyền Huyễn

Chương 285

673 lượt đọc
1 tuần trước

Thiên Hàng Quỷ Tài

Vũ Dị Huyền Huyễn

Chương 546

241 lượt đọc
1 tuần trước

Kinh Thiên Kiếm Đế

Đế Kiếm Nhất Huyền Huyễn

Chương 5781

29,860 lượt đọc
1 tuần trước

Võ Ánh Tam Thiên Đạo

Thuần Tình Tê Lợi Ca Huyền Huyễn

Chương 1504

188 lượt đọc
1 tuần trước

Nhân Đạo Đại Thánh

Mạc Mặc Huyền Huyễn

Chương 905

20,644 lượt đọc
1 tuần trước

Trạch Nhật Phi Thăng

Trạch Trư Huyền Huyễn

Chương 318

166 lượt đọc
1 tuần trước

Võ Công Của Ta Quá Thần Kỳ, Có Thể Tự Động Tu Luyện

Thần Kiến Huyền Huyễn

Chương 419

2,296 lượt đọc
1 tuần trước

Tận Thế Từ Ác Mộng Bắt Đầu

Ám Hắc Gia Tử Huyền Huyễn

Chương 956

94 lượt đọc
1 tuần trước

Vạn Cổ Thần Đế

Phi Thiên Ngư Huyền Huyễn

Chương 3746

5,238 lượt đọc
1 tuần trước

Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Long Sư Là Phế Nhất Chức Nghiệp ?

Quỷ Khấp Song Đao Khảm Thượng Thiên Huyền Huyễn

Chương 350

734 lượt đọc
1 tuần trước

Cao Võ: Từ Nano Trùng Bắt Đầu Cắn Nuốt Thiên Địa

Áo Áo Áo Huyền Huyễn

Chương 139

210 lượt đọc
1 tuần trước

Truyện HOT