Huyền Huyễn

6544 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thánh Địa Muốn Phá Sản, Ta Phát Minh Ra Điện Thoại Di Động!

Tình Thiên Chân Phiêu Lượng Huyền Huyễn

Chương 245

380 lượt đọc
1 tuần trước

Bá Đạo Đại Đế

Vương Giả Vinh Diệu Huyền Huyễn

Chương 2562

2,054 lượt đọc
1 tuần trước

Bảo Hộ Bên Ta Tộc Trưởng (Bảo Hộ Ngã Phương Tộc Trường)

Ngạo Vô Thường Huyền Huyễn

Chương 695

3,783 lượt đọc
1 tuần trước

Bách Gia Trục Đạo

Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp Huyền Huyễn

Chương 85

38 lượt đọc
1 tuần trước

Chưởng Môn Nhà Ta Đệ Nhất Thiên Hạ

Lộc Thực Bình Huyền Huyễn

Chương 412

544 lượt đọc
1 tuần trước

Trường Sinh Võ Đạo: Từ Ngũ Cầm Dưỡng Sinh Quyền Bắt Đầu

Chân Bất Thị Hứa Tiên Huyền Huyễn

Chương 87

33 lượt đọc
1 tuần trước

Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Thành Đại BOSS

Thanh Sam Cách Huyền Huyễn

Chương 664

1,642 lượt đọc
1 tuần trước

Chư Giới Đệ Nhất Nhân

Bùi Đồ Cẩu Huyền Huyễn

Chương 716

892 lượt đọc
1 tuần trước

Thẻ Sư Chỉ Nam

Bắc Xuyên Nam Hải Huyền Huyễn

Chương 214

150 lượt đọc
1 tuần trước

Lục Địa Kiện Tiên

Lục Như Hòa Thượng Huyền Huyễn

Chương 1347

1,753 lượt đọc
1 tuần trước

Võ Nghịch Cửu Thiên Giới

Hư Trần Huyền Huyễn

Chương 1908

1,798 lượt đọc
1 tuần trước

Vấn Kiếm

Hắc Đăng Hạ Hỏa Huyền Huyễn

Chương 446

511 lượt đọc
1 tuần trước

Bất Diệt Thiên Thần Quyết

Lý Chi Ảnh Huyền Huyễn

Chương 135

9 lượt đọc
1 tuần trước

Không Khoa Học Ngự Thú

Khinh Tuyền Lưu Hưởng Huyền Huyễn

Chương 519

1,184 lượt đọc
1 tuần trước

Rút Trừ Tạp Chất, Con Rệp Biến Chân Long

Quế Viên Ca Ca Huyền Huyễn

Chương 695

170 lượt đọc
1 tuần trước

Ta Thiết Lập Lại Chín Chín Tám Mươi Mốt Nạn

Ngạn Thị Ngã Nữ Nhân Huyền Huyễn

Chương 99

85 lượt đọc
1 tuần trước

Thần Thoại Phân Tích, Biết Rõ Kịch Bản Ta Vô Địch

Kim Phong Vô Khuyết Huyền Huyễn

Chương 427

546 lượt đọc
1 tuần trước

Tro Tàn Lãnh Chúa

Ngã Ái Tiểu Đậu Huyền Huyễn

Chương 119

31 lượt đọc
1 tuần trước

Dưới Hắc Vụ

Thần Nhiên Huyền Huyễn

Chương 1495

1,005 lượt đọc
1 tuần trước

Ngã Đích Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh (Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh Của Ta)

Cổn Khai Huyền Huyễn

Chương 335

362 lượt đọc
1 tuần trước

Truyện HOT