Huyền Huyễn

6544 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tu Chân Chính Là Một Cái Hố To

Hôi Hôi Đích Đại Não Đại Huyền Huyễn

Chương 708

386 lượt đọc
1 tuần trước

Cửu Chuyển Bá Thể

Cẩm Lý Nương Nương Huyền Huyễn

Chương 1893

2,318 lượt đọc
1 tuần trước

Các Nàng Đều Muốn Giết Chết Ta

Ngã Ái Kháp Nịnh Mông Huyền Huyễn

Chương 337

200 lượt đọc
1 tuần trước

Từ Sơn Quân Bắt Đầu Vô Hạn Mô Phỏng

Thụy Giác Ngã Hội Bạch Huyền Huyễn

Chương 224

176 lượt đọc
1 tuần trước

Kính Diện Cục Quản Lý

Hoành Tảo Thiên Nhai Huyền Huyễn

Chương 327

365 lượt đọc
1 tuần trước

Kiếm Chủ Bát Hoang

Hàn Vô Phong Huyền Huyễn

Chương 3910

9,219 lượt đọc
1 tuần trước

Dị Thế Giới: Ta Nhân Sinh Bật Hack!

Nhất Điều Hàm Ngư C Huyền Huyễn

Chương 486

325 lượt đọc
1 tuần trước

Luân Hồi Mô Phỏng: Ta Có Thể Nghịch Thiên Cải Mệnh

Lô Oa Ba Huyền Huyễn

Chương 305

179 lượt đọc
1 tuần trước

Người Tại Thần Quỷ, Nhục Thân Vô Hạn Thôi Diễn

Khu Khu Hàm Miêu Huyền Huyễn

Chương 227

204 lượt đọc
1 tuần trước

Hồng Hoang Lịch

Zhttty Huyền Huyễn

Chương 1534

784 lượt đọc
1 tuần trước

Ta Có Một Gốc Thần Thoại Cây

Nam Chiêm Đài Huyền Huyễn

Chương 1301

1,420 lượt đọc
1 tuần trước

Thần Sủng Lại Cho Ta Bật Hack

Thạch Tam Huyền Huyễn

Chương 689

675 lượt đọc
1 tuần trước

Cực Quyền Chuyển Sinh

Tam Sinh Ngu Huyền Huyễn

Chương 160

107 lượt đọc
1 tuần trước

Tu Chân Môn Phái Chưởng Môn Lộ

Tề Khả Hưu Huyền Huyễn

Chương 55

10 lượt đọc
1 tuần trước

Từ Trảm Yêu Ty Địa Lao Giết Thành Tiên Vương

Trần Ngạo Huyền Huyễn

Chương 409

583 lượt đọc
1 tuần trước

Chỉ Cần Đem Các Ngươi Đều Chịu Chết, Ta Liền Có Thể Vô Địch

Toan Bảo Huyền Huyễn

Chương 135

164 lượt đọc
1 tuần trước

Từ Hồng Mông Thánh Thể Bắt Đầu Vô Địch

Nguyệt Bán Tam Cân Huyền Huyễn

Chương 868

1,034 lượt đọc
1 tuần trước

Max Cấp Ngộ Tính: Tư Quá Nhai Diện Bích Tám Mươi Năm

Nữ Hài Xuyên Đoản Quần Huyền Huyễn

Chương 178

317 lượt đọc
1 tuần trước

Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư?

Phẫn Nộ Bồ Đào Huyền Huyễn

Chương 645

1,257 lượt đọc
1 tuần trước

Tổng Võ: Thất Hiệp Trấn Thuyết Thư, Bắt Đầu Kết Bái Kiều Phong

Thượng Quan Đại Chùy Huyền Huyễn

Chương 411

461 lượt đọc
1 tuần trước

Truyện HOT