Huyền Huyễn

6544 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

Mạc Nhập Giang Hồ Huyền Huyễn

Chương 2014

1,351 lượt đọc
1 tuần trước

Võ Hiệp: Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Phản Hồi!

Ái Nghiên Huyền Huyễn

Chương 224

74 lượt đọc
1 tuần trước

Cả Lớp Xuyên Qua, Hoa Khôi Biến Thành Ngu Cơ Ta Thành Hạng Vũ

Thủ Ác Quang Vinh Huyền Huyễn

Chương 280

129 lượt đọc
1 tuần trước

Mô Phỏng Khí: Bắt Đầu Thiên Lao Tử Tù

Thiểm Điện Nguyệt Nha Huyền Huyễn

Chương 242

210 lượt đọc
1 tuần trước

Vũ Phá Cửu Hoang

Vô Địch Tiểu Bối Huyền Huyễn

Chương 6330

13,857 lượt đọc
1 tuần trước

Hình Chiếu Thăng Cấp Hành Trình

Hàm Ngư Khiết Nam Huyền Huyễn

Chương 239

239 lượt đọc
1 tuần trước

Ta, Ma Nữ Chi Vương

Tinh Chi Tháp Bỉ Huyền Huyễn

Chương 4

3 lượt đọc
1 tuần trước

Bất Diệt Chiến Thần

Thủy Vu Mộng Huyền Huyễn

Chương 5229

5,429 lượt đọc
1 tuần trước

Thái Cổ Long Tượng Quyết

Vượng Tử Lão Man Đầu Huyền Huyễn

Chương 8644

16,534 lượt đọc
1 tuần trước

Tổn Thọ Lạp! Ta Tu Tiên Công Pháp Có Thể Nói!

Cẩn Công Công Bất Phục Thâu Huyền Huyễn

Chương 480

906 lượt đọc
1 tuần trước

Mao Sơn Quỷ Vương

Tử Mộng U Long Huyền Huyễn

Chương 4277

3,095 lượt đọc
1 tuần trước

Từ Máy Mô Phỏng Bắt Đầu Quét Ngang Chư Thiên

Trần Ngang Huyền Huyễn

Chương 416

491 lượt đọc
1 tuần trước

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Bình Phàm Ma Thuật Sư Huyền Huyễn

Chương 4959

8,473 lượt đọc
1 tuần trước

Cửu Vực Kiếm Đế

Thiệu Vũ Huyền Huyễn

Chương 4731

15,787 lượt đọc
1 tuần trước

Đệ Nhất Hao Thần

Thiên Chu Huyền Huyễn

Chương 603

475 lượt đọc
1 tuần trước

Giá Cá Võ Giả Thái Nguy Hiểm

Phương 5 Huyền Huyễn

Chương 112

68 lượt đọc
1 tuần trước

Đại Thừa Kỳ Mới Có Nghịch Tập Hệ Thống

Tối Bạch Ô Nha Huyền Huyễn

Chương 573

512 lượt đọc
1 tuần trước

Tông Môn Của Ta Trăm Triệu Điểm Cường

Nhung Bút Giang Sơn Huyền Huyễn

Chương 1129

1,240 lượt đọc
1 tuần trước

Lục Địa Kiếm Tiên: Kiếm Các Thủ Kiếm 80 Năm

Ngã Thị Thần Mạ Huyền Huyễn

Chương 272

94 lượt đọc
1 tuần trước

Tây Du: Bần Tăng Không Muốn Lấy Tây Kinh

Độc Nguyệt Tây Lâu Huyền Huyễn

Chương 1362

465 lượt đọc
1 tuần trước

Truyện HOT