Khoa Huyễn

1191 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ta Chế Tạo Cứu Thế Tổ Chức

Tú Tích Phù Văn Khoa Huyễn

Chương 912

701 lượt đọc
28 phút trước

Phía Trên Bầu Trời

Âm Thiên Thần Ẩn Khoa Huyễn

Chương 294

75 lượt đọc
58 phút trước

Căn Cứ Số 7

Tịnh Vô Ngân Khoa Huyễn

Chương 61

27 lượt đọc
1 giờ trước

Tận thế Tân Thế Giới

Ám Hắc Gia Tử Khoa Huyễn

Chương 100

21 lượt đọc
1 giờ trước

Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai (Tinh Cầu Đại Chiến Chi Đệ Tứ Thiên Tai)

Kính Đại Nhân Khoa Huyễn

Chương 901

1,279 lượt đọc
1 giờ trước

Kinh Dị Trò Chơi: Ta Có Tà Thần Code Gốc

Khắc Tổng Tha Mạng Khoa Huyễn

Chương 170

76 lượt đọc
1 giờ trước

Chúc Mừng Ngươi Đã Bị Bắt

Iced Tử Dạ Khoa Huyễn

Chương 249

202 lượt đọc
1 giờ trước

Linh Cảnh Hành Giả

Mại Báo Tiểu Lang Quân Khoa Huyễn

Chương 122

59 lượt đọc
1 giờ trước

Tinh Giới Sứ Đồ

Tề Bội Giáp Khoa Huyễn

Chương 210

272 lượt đọc
1 giờ trước

Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Ngã Cật Tây Hồng Thị Khoa Huyễn

Chương 271

2,156 lượt đọc
2 giờ trước

Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật (Giá Du Hí Dã Thái Chân Thực Liễu)

Thần Tinh LL Khoa Huyễn

Chương 411

843 lượt đọc
2 giờ trước

Trò Chơi Này Không Bình Thường

Mộc Hữu Tài O Khoa Huyễn

Chương 1174

820 lượt đọc
2 giờ trước

Chạy Trốn Trò Chơi: Ta Thức Tỉnh Cầu Sinh Máy Mô Phỏng

Phong Khởi Hàng Phàm Khoa Huyễn

Chương 222

191 lượt đọc
2 giờ trước

Toàn Dân Hokage: Bắt Đầu Rút Đến Song Kamui

Tiểu Tiểu Uông @ Khoa Huyễn

Chương 381

114 lượt đọc
3 giờ trước

Từ Chín Trăm Tầng Trở Về

Tái Gia Điểm Mặc Khoa Huyễn

Chương 178

358 lượt đọc
10 giờ trước

Ta Ở Suối Vàng Làm Giáo Chủ

Ba Trăm Cân Cười Mỉm Khoa Huyễn

Chương 63

45 lượt đọc
12 giờ trước

Mỗi Ngày Đều Cách Hiện Hình Càng Gần Một Bước (Mỗi Thiên Đô Ly Hiện Hình Canh Cận Nhất Bộ)

Trần Từ Lại Điều Khoa Huyễn

Chương 245

1,584 lượt đọc
13 giờ trước

Ta Thật Không Muốn Trở Thành Thiên Tai A

Bạch Y Học Sĩ Khoa Huyễn

Chương 1150

2,156 lượt đọc
14 giờ trước

Tinh Hồng Hàng Lâm

Hắc Sơn Lão Quỷ Khoa Huyễn

Chương 5

2 lượt đọc
14 giờ trước

Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật

Thần Tinh LL Khoa Huyễn

Chương 659

916 lượt đọc
14 giờ trước

Truyện HOT